Quality

Quality - oversiktsbilde arkiverte oppdrag/avsluttede oppdrag

Meny - Quality - oppdrag

Velg Arkiv og du får oversikt over de avtaler som er avsluttet:

mceclip0.png

Et oppdrag som er arkivert inkluderer all kunderelatert informasjon som var knyttet opp mot kunden i veilederen når den var en aktiv kunde. På denne måten har en den dokumentasjonen som en trenger for lagring fremover, selv etter avslutning av kundeforholdet.

 

Gjenoppretting av en aktivert kunde

Det er mulig å gjenåpne et aktivert kundeforhold, skulle kunden komme tilbake. Dette gjøres ved å marker den aktuell kunden og trykke på knappen for "kopier til utkast". Kundesettet havner da tilbake til utkast og er klar for ny gjennomgang. Det gamle utkastet blir liggende igjen på arkivet. Deler av innholdet som lå i det arkiverte oppdraget kommer med i kopien, mens andre ting må fylles inn på nytt. 

mceclip1.png

 

Oppdraget havner under utkast og er klar for ny gjennomgang: 

Innsyn i Frister tilhørende Arkiverte oppdrag i ettertid

Under oppdrag kan en se selve oppdragsveilederen med utfyllinger og dokumentasjon som forelå ved arkivering. For å se Frister som ble utført den tid oppdraget var aktivt, kan sees under Frister og steget Fremdrift og Arbeidsliste, ved å velge inn det arkiverte oppdraget:

mceclip2.png

Da vil alle frister med status fremkomme, men kan ikke redigeres. 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse