Quality

Avtaledokumenter

Meny - Innstillinger - Quality - Avtaledokumenter

GoQuality kommer med et eget profileringssett (sett med dokumenter) som kan benyttes i veileder for oppdrag. 

VIKTIG: Nytt avtaleverk oktober 2021:
Siste versjon av avtalen er fra Oktober 2021, for å se endringer se vedlegg til denne artikkelen hvor Advokat Strandenæs tar for seg de ulike endringene som er foretatt. Viser også til egen Blogg, følg linken

Det er en flettekode i det gamle avtaledokumentet Oppdragsspesifikasjon som ikke lengre vil fungere, slik at det anbefales overgang til ny avtalemal for Oppdragsspesifikajson:
mceclip0.png


I dag leveres Quality med følgende profileringsmal:

Quality - avtaleverk for norsk oppdragsavtale på regnskapsføreroppdrag. Denne inkluderer Oppdragsavtale med spesifikasjoner, standard oppdragsvilkår og Bilag 1 - personvern. 

Malen leveres med dokumenter som er låst for redigering for å sikre levert innhold. Malen kan benyttes slik den foreligger, men skal det foretas justeringer i tekst og utforming, må det tas kopi av originalmalen og korrigering av dokumentene kan foretas i kopien. Forutsetter office 365. 

Malen oppdateres automatisk med de endringer som måtte komme på avtaleverket. Oppdateringen skjer i form av dokument-versjonering slik at en alltid har tilgang til alle versjonene av avtaledokumentene skulle en ha behov for dette. Endringen fra sist dokument vil vises som kommentar dersom en trykker på versjonsnummeret.

En kan legge til nye maler, kopiere maler og slette maler som ikke lengre er ønskelig.
Det som slettes er borte for alltid og kan ikke gjenopprettes.

 

Sett en avtale til standard

Den avtalen som settes til standard er den avtalen som vil bli foreslått ute i veilederen for oppdrag, med mulighet for overstyring. Markeres slik: 

 

Innstillinger på en dokumentmal:

Fanen Generelt

Det eneste du bør ta stilling til når ny mal opprettes er navnet som malen skal lagres under. Systemet angir kode selv. Logo kan legges inn om ønsket.

Sett inn logo 

Selskapet kan legge inn sin egen logo dersom en ønsker at dette skal være en del av dokumentet. Avtaleverket kommer med flettekode for Logo på forsiden av avtalen. Er det ønskelig at den skal komme andre plasser, må dokumentene redigeres med flettekode for logo plassert på ønsket plassering. Husk å skalere ned til lesbar størrelse på logoen. For å se hvordan logoen ser ut må det genereres en avtale. 

 

Fanen Regionale innstillinger

Her oppgis hvilket språk avtalen har. Hvilket datoformat som benyttes og hvilket tallformat.

 

Fanen Dokumenter

Her legges de dokumentene inn som skal genereres ved oppretting av en avtale mellom selskapet og kunde.

Det er mulighet for å lage nye dokumenter, laste opp dokumenter fra egen maskin eller hente fra malmappen under dokumentsenteret på egen klient i Go. Dette er ikke mulig på malen som levers sammen med Quality.

 

 

Hva må gjøres før generering av avtale:

Dokumentet "personvernerklæring for Regnskapsførere" trenger oversikt over de underleverandører som skal flettes inn i dokumentet. 

Dersom prislisten alltid er grunnlag for honorering, kan prislisten legges ved malen og vil dermed inngå i alle avtalene som genereres.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse