Quality

Innledning Go Quality

Artiklene du finner her beskriver i korte trekk hva en bør ta stilling til før oppstart og underveis i etablering av avtaler og frister. Artiklene gir ett hint til systemtekniske løsninger, men er ikke et oppslag for lovverket bak. 

Det forutsettes at abonnementet for Go Quality er aktivert. På eksisterende kunder gjøres aktiveringen inntil videre via din partneransvarlig hos Poweroffice AS. Etterhvert vil en kunne gjøre dette selv under:

Meny - Administrator - Innstillinger - System - Abonnement

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse