Quality

Oppgaveregister

Når det på et oppdrag i Quality skal angis hvilke tjenester som leveres i det enkelte oppdraget, så velger en oppgaver fra Oppgaveregisteret. Dette registeret finnes ved å gå til Meny --> Innstillinger --> Oppgaveregister. Quality leveres med et standard oppgaveregister. Det er inndelt i Tjenesteområde, Kategori og Oppgave. Oppgavesettet som leveres er mulig å redigere. Så lenge oppgavesettet ikke er tatt i bruk på noen  oppdrag er det mulig å slette oppgaver, kategorier og tjenesteområder.

Oppgavesettet som leveres henger sammen med avtaleverket Quality, - et avtaleverk vi har utarbeidet for bruk opp mot regnskapsføreroppdrag (avtaledokumentene finner du under Meny --> Innstillinger -->Avtalemaler). Det gjøres oppmerksom på at sletting av standard oppgaveregister kan medføre at vedlagt avtaledokumenter kan få problemer med flettingen for å kunne være fullstendig. Når oppgaveregisteret er tatt i bruk, kan oppgaver ikke lengre slettes, men kan settes inaktive.

 

Nyttige tips i oversikten over "Oppgaveregisteret":

  • Er det ønskelig å endre rekkefølge på tjenesteområder, kategorier eller oppgaver, så kan det enkelt gjøres vha de tre strekene helt til venstre. Hold og dra de dit se skal flyttes.
  • Dersom det er tjenesteområder, kategorier og/eller oppgaver som ikke tilbys av regnskapsbyrået, kan disse settes som Inaktive eller slettes. Med status inaktiv vil de ikke komme med videre til veileder for oppdrag. Det er valgfritt om inaktive oppgaver skal inkluderes i visningen. Slå av/på hake for dette. (Se eksempel i bildet under).
  • Når en oppgave er satt som inaktiv, vises det ved at haken i aktiv-kolonnen er tatt bort.
  • Hvis det under et tjenesteområde eksisterer noen inaktive oppgaver, indikeres det på tjenesteområde-linjen med en strek istedenfor en hake i aktiv-kolonnen.

 

Lær mer om hvordan redigerere oppgaveregisteret i artiklene under:
Legg til nytt eller redigere et tjenesteområde

Legg til nytt eller redigere en kategori

Legg til eller redigere en oppgave

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse