Quality

Oppgaveregisteret

Meny - Administrer - Innstillinger - Quality - Oppgaveregisteret

 

Go Quality leveres med et standard oppgaveregister. Det er inndelt i Tjenesteområde, Kategori og oppgave. Oppgavesettet som leveres henger sammen med avtaleverket Quality - et avtaleverk for bruk opp mot regnskapsføreroppdrag (Avtalemaler). 

Oppgavesettet som leveres er mulig å redigere. Så lenge oppgavesettet ikke er tatt i bruk i veilederen for oppdrag foreligger det mulighet for å slette oppgaver, kategorier og tjenesteområder. Det gjøres oppmerksom på at sletting av standard oppgaveregister kan medføre at vedlagt avtaledokumenter kan få problemer med flettingen for å kunne være fullstendig. Når oppgaveregisteret er tatt i bruk, kan oppgaver ikke lengre slettes, men kan settes inaktive.

Dersom det er tjenesteområder, kategorier og/eller oppgaver som ikke tilbys av selskap, kan disse settes som Inaktive. Med status inaktiv vil de ikke komme med videre til veileder for oppdrag. 

 

Oppbygging og forklaringer til felt i Oppgaveregisteret:

Etablere nytt tjenesteområde
Etablere ny kategori
Etablere ny oppgave

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse