Følg

Quality oppdrag - steg kartlegging

Steget tar for seg mye av den kartleggingen som er forpliktet utført når en regnskapsfører tar på seg et regnskapføreroppdrag.

 

Seksjon Hvitvasking og Risiko

Vurdering av kundens iboende risiko og hvilken betydning det har for selskapet som inngår avtalen med kunden. 

Når du kommer inn første gang ser bildet slik ut:

mceclip0.png

Trykk på knappen "vurder kunderisiko" , ny dialogboks kommer opp. Legg inn hvilken begrunnelser som ligger bak valgt risiko, eller laste opp eget skjema som fylles ut.

mceclip1.png

 

Følgende valg for risiko har en å velge mellom:

mceclip2.png

 

Hva som indikerer hvilken risiko som settes, bør selskapets interne rutiner avgjøre. Når risiko settes må det alltid skrives noen ord som begrunnelse før lagring.

 

 

Når risiko og begrunnelse er satt ser feltene slik ut:

mceclip3.png

 

Se historikken på risikofastsettelsen

mceclip4.png

 

Legg til et dokument til Risikovurderingen

 

På høyre side av skjermen - ligger det et filfelt hvor en kan klikke inne i feltet og du kommer rett inn i utforskeren på din maskin. Her kan du legge til så mange vedlegg som ønsket, de vil ligge tilknyttet den åpne seksjonen. I tillegg vil det bli lagret under steget Dokumentasjon og mappen Avtaledokumentasjon. 

 

Kartlegging av aksjonærer med eierprosent over 25 %, gjøres via "liste over aksjonærer". Her kan du legge inn aksjonærer med eierprosent over 25 % på kundekortet:

 

For å kartlegge Reelle rettighetshavere  og Polititsk eksponerte personer (PEP) eller deres nærstående (RCA) se egne artikler om dette under  Quality oppdrag eller følg lenkene over. 

 

 

Seksjon Kvalifikasjon og kapasitet

 

Ta stilling til følgende utsagn, underbygg dette ved å legge til vedlegg:

 

 

Seksjon Kundekontroll

Her skal kunden kontrolleres. Det skal sjekkes om selskapet eksisterer, og at personen som kontakter selskapet er den personen som den utgir seg for å være. 

Dette kan gjøres manuelt, da legger en ved vedlegg av de dokumenter som er benyttet for å underbygge kontrollen.

Dersom en har tilgang til Signant kan firmaattesten sendes til elektronisk signering til alle i styret og eiere, og en får bekreftet alle parter på et og samme bilag. 
Benytt da Dokumentasjonssteget for denne handlingen. 

 

 

I den øverste delen kontrollerer vi at selskapet er reelt.

 

I den midterste delen foretas kontroll av personen som har rettighet til å signere på vegne av selskapet. 

Dersom personen bor langt unna geografisk sett kan elektronisk kontroll foretas for å bekrefte personen, eller en kan få en tredje part til å foreta kontrollen. Dersom en benytter seg av tredje person, må en sette hake for dette og legge inn dato og navn på den som har utført kontrollen:

 

Siste del gjelder kontroll av selskapets kredittsituasjon. Foreta en kredittsjekk og legg ved resultatet av kontrollen som vedlegg til seksjonen.

 

 

Seksjon Data og system

For avtaleformål og kartlegging av hvilket system som benyttes på kunden legger vi her inn hvilket regnskapsystem som benyttes til bokføring.

 

For å bekrefte ansvaret tar vi stilling til hvem som betaler for tilgangen til regnskapssystemet. Skulle det kommer manuelle bilag, angi hvem har ansvaret for å skanne disse inn.

 

Kartlegge hvilket system som benyttes til å utarbeide utgående faktura, og hvordan disse kommer inn til regnskapssystemet. 

 

Dersom selskapet har kontantsalg hak ut for dette og boksene under vil bli mulig å fylle inn. Sjekk via link til "godkjente kassasystemer" at oppgitt kasse faktisk er en godkjent kasse jfr skatteetaten. 

Angi hvordan data fra kassen kommer inn til regnskapet, og hvordan rutinen er for kasseoppgjør.  

Ta stilling til om pliktige journaler lagres på kassen eller ikke.

 

 

 

Seksjon tidligere regnskapsfører

Dersom et selskap som kontakter en ny regnskapsfører allerede har eller har hatt regnskapsfører, skal ny regnskapsfører ved aksept av tilbud,  kontakte tidligere regnskapsfører før avtale med kunden inngås. 

Legg inn hvem en har kontaktet, når kontakten ble opprettet og hva utfallet ble. 

 

Dersom selskapet er nystiftet eller under etablering, hak ut for "nyetablering" og feltene under blir borte.

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.