Quality

Quality oppdrag - steg kartlegging - Seksjon Hvitvasking og Risiko

Steget tar for seg mye av den kartleggingen som er forpliktet utført når en regnskapsfører tar på seg et regnskapføreroppdrag. Her forklares følgende seksjon:

 

Seksjon Hvitvasking og Risiko

Vurdering av kundens iboende risiko og hvilken betydning det har for selskapet som inngår avtalen med kunden. 

Når du kommer inn første gang ser bildet slik ut:

mceclip0.png

Det anbefales å foreta de tre underpunktene til seksjonen før risikonivået settes på klienten. 

 

Spørreundersøkelsen

Ved å svare JA eller NEI på spørsmålene i undersøkelsen vil systemet gi en tilbakemelding om det foreligger elementer hos selskapet som tilsier høy risiko eller middels risiko. Resultatet av undersøkelsen kan sees inne på selve undersøkelsen, men vil også bli presentert ute i seksjonen.
Vi gjør oppmerksom på at enkelte spørsmål er knyttet opp mot aksjeselskap, så ved andre selskapstyper vil det totale antall spørsmål som skal besvares være mindre. 

mceclip1.png

Vist ute i seksjonen:

mceclip2.png

 

Aksjonærer

Kartlegging av aksjonærer med eierprosent over 25 %  gjøres via linken bak"aksjonærer". Her angis om en privat aksjonær også er en politisk eksponerte personer(PEP) eller nærstående av en PEP (RCA).
Linken fører til kundekortet og forutsetter at bruker har tilgang til redigering av kontakter:

mceclip3.png

 

For å kartlegge Reelle rettighetshavere  og politisk eksponerte personer (PEP) eller deres nærstående (RCA) se egne artikler om dette under  Quality oppdrag eller følg lenkene over. 

 

 

Kredittsjekk

Foreta sjekk av kundens kredittsituasjon og legg ved resultatet av kontrollen som vedlegg til seksjonen. Legg inn informasjon i dialogen til kredittsjekk og seksjonen vil vise resultatet og kan benyttes når vurdering av risikonivå skal fastsettes.

mceclip4.png

 

Risikonivå

For å sette valgt risikonivå trykk på knappen "vurder",  og ny dialogboks kommer opp.

Velg risikonivå og hvilken begrunnelser som ligger bak valgt risiko, eller laste opp eget skjema som fylles ut og legges som vedlegg til seksjonen.

mceclip5.png

 

Følgende valg for risiko har en å velge mellom:

mceclip7.png

 

Hva som indikerer hvilken risiko som settes, bør selskapets interne rutiner avgjøre. Når risiko settes må det alltid skrives noen ord som begrunnelse før lagring.

 

 

Når risiko og begrunnelse er satt ser feltene slik ut:

mceclip8.png

 

Se historikken på risikofastsettelsen

mceclip9.png

 

Legg til et dokument til Risikovurderingen

 

På høyre side av skjermen - ligger det et filfelt. Klikk i feltet  og få valg om å hente dokument fra utforskeren på maskinen eller fra Dokumentsenteret på klienten. Funksjonen "dra og dropp" fungerer også her, dersom det er en mail som en ønsker medtatt, dette forutsetter outlook mailboks.
Det er ingen begrensninger på antall vedlegg, og vedleggene legger seg i tilknytning til den seksjonen som er åpen. Alle dokumenter vil presenteres samlet under Dokumenter, mappen Oppdagsdokumentasjon. 

mceclip0.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse