Quality

Quality oppdrag - steg Tjenester

På dette steget fremgår de Tjenesteområdene som er satt aktive under innstillingen Qualityoppgaver.

Velge hva som skal inngå i avtalen

Velg de tjenesteområdene og oppgaver som en skal overta oppgavene på for kunden. Disse vil fremgå av avtalen når denne genereres.

Dette kan gjøres ved dobbeltklikk på linjen, da åpnes alt som tilhører området seg uten å være "valgt" og en kan velge de enkeltoppgaver som er ønsket inn i avtalen, eller sett hake på de tjenesteområdene som skal leveres og disse åpnes automatisk og alt under området er valgt inn, og er det noe som ikke skal leveres, må haken tas bort på disse oppgavene. Se bildene nedenfor:

 

 

Dersom du haker ut tjenesteområdet, vil alle kategorier og oppgaver tilknyttet område være "valgt" og forhåndsdefinerte frekvenser, datoer og måned vil fremgå av oversikten. Skulle det være enkeltoppgaver som ikke skal inngå kan haken på disse tas bort:

 

De Tjenesteområdene som ikke "velges" vil bli nevnt i avtalen som områder det ikke er avtalt leveranse på. 

Fra avtalen:

 

 

Dersom et område velges, men ikke en kategori under et område:

 

Da vil området Bokføring kommer inn i avtalen med en tabell på de aktive/valgte oppgavene og kategoriene presentert i en tabell. 

Kategorien som ikke er valgt, her Merverdiavgiftspliktig, vil dersom haken er satt på inne i dialogen fane avtale, bli presentert som en negativt tekst - altså presisere i avtalen at kategorien ikke vil bi utført av regnskapsfører.

Videre vil oppgaver som ligger under en kategori som er valgt, men hvor ikke alle enkeltoppgaver velges, se eks kategori Regnskapsrapportering i bildet over, vil de oppgaver som ikke er valgt inn presenteres med negativ tekst i avtalen, altså presiseres at de ikke blir utført av kunden. Se eks:

 Avtaletekst: 

 

 

Sette frekvens: 

Dersom du setter frekvens på et tjenesteområde, vil dette arves nedover på det som er tilknyttet dette tjenesteområdet. Den vil ikke overskrive det som er forhåndsdefinert ute i innstillinger for qualityoppgave. Dobbeltklikk på navnet eller på linjen og dialogboksen for Tjenesteområdet åpner seg: 

 

Sett ønsket frekvens - trykk ok - og frekvens arves nedover (ikke på interne oppgaver da disse ikke skal inn i avtalen). Arvet verdi står i kursiv:

 

 

Samme kan gjøres på en kategori. Velg frekvensen som er ønsket på dialogen til kategorien og dette arves på de oppgaver som er tilknyttet kategorien, men overskriver ikke de oppgaver som har dette satt i Qualityoppgaver. 

 

 

Frekvens kan også settet rett på oppgavens dialogbilde. Dobbeltklikk på oppgaven og du får opp følgende dialog, forklaring til feltene ligger under Qualityinnstillinger. På fanen avtale legges inn all informasjon som skal inn i avtalen, hvor de 4 første feltene vil bli presentert i tabell, mens "avtaletekst" er den teksten som kommer etter tabellen i avtalen:

 

Det som legges inn i dialogen på oppgaven kommer i oversiktsbildet i veilederen:

 

Kommer ikke frekvensen frem i oversikten etter at satt i dialogbildet?
For at informasjonen som foretas inne i dialogen skal komme ut i oversiktsbildet må haken på oppgaven være slått på.

 

De valgte oppgavene på et område vist i avtalen:

 

Interne oppgaver

Dersom en oppgaver er intern har de ikonet for intern oppgave stående bak navnet på oppgaven: 

 

Dette er oppgaver som ikke skal inngå i avtalen, derfor er fanen Avtale deaktivert på disse oppgavene:

 

Dette fordi disse kun er til intern bruk og kun til planlegging av frister som skal etableres i forbindelse med oppdraget. De må likevel være haket ut her under tjenestesteget for å komme frem under planleggingsteget. 

 

Dersom en ikke ønsker å ta stilling til de interne oppgavene under steget tjenester, kan disse slås av ved å ta vekk haken for "inkluder interne":

 

 

Hjelp til kommentar

Er et eget felt på oppgaven inne i Qualityoppgaver under innstillinger. Feltet skal gi noen hint til den som sitter og fyller ut avtalen hva som bør avklares i samtalen med kunden. Her i veiledersteget Tjenester fremkommer denne på to plasser:

Ute i oversikten fremkommer dette som et spørsmålstegn som når en hovrer (tar markøren) over ikonet viser hva som er skrevet i feltet på oppgaven ute i innstillinger:

 

 

Samme symbolet finner vi igjen inne i oppgavedialogen, ved siden av feltet kommentar som skal fylles ut:

 

 

 

Kundens rutiner - fanen arbeidsrutine

 

Inne på oppgaven under innstillinger for Qualityoppgaver har selskapet mulighet for å beskrive selskapets standardrutine til bruk for nye medarbeidere, eller som en liten huskeregel for de etablerte medarbeidere. I tillegg skal kundens rutine spesifiseres, dette kan gjøres på fanen arbeidsrutine på oppgaven:

 

Dette feltet vil følge med ut på fristen som kommer i fristlisten dersom det opprettes en frist på denne oppgaven under planlegging. 

Endre utførende

Ta frem kolonne for "utføres av":

mceclip0.png

 

Trykk på navnet og dette kan endres til en annen ansatt. Legges dette inn på område vil utførende person arves nedover alle kategorier og oppgaver på dette området. Legges det inn på en kategori vil det arves ned på alle oppgaver under aktuell kategori. Legges dette på en enkeltoppgave, vil senere innleggelser på overliggende nivå ikke overskrive valget av utførende på en enkeltoppgave. 

Navnet på utførende vil ikke komme med i avtalen, men er bestemmende for hvilken person fristen som opprettes skal haven på. 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse