Quality

Quality oppdrag - steg betalinger

Steget gir informasjon vedrørende behandling og fullmakt til å belaste kundens bank.

Hvis det ikke skal foreta belastning på vegne av kunden, vil følgende beskjed bli gitt:

 

Når Tjenesteområde for Betaling er valgt under veiledersteget Tjenester legg inn følgende informasjon:

Dersom en skal sende betalingsliste til kunden, når skal den gjøres tilgjengelig.

Fullmektig - her angir vi hvem av selskapets ansatte som skal ha tilgang til å kunne foreta autorisasjon av betalinger. De navn som velges her vil fremgå av avtalen som følger med Quality.

Legg inn hvilken bank som benyttes av kunden, og hvilke bankkontoer som skal kunne belastes. 

Legg inn hvordan kunden eller selskapet skal foreta autorisasjonen

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse