Quality

Frister- Endring av status

 

Alle frister opprettes med statusen "ikke startet" med symbolet  

Vi har følgende symboler for de ulike statusene:

mceclip0.png

 

Alle statusene har sine egne kommentarfelt. Dette fremkommer når status endres, og vises i visningsbildet under kolonne "kommentar til status". På den måten kan en gi beskjed til overordnet person på en enkel måte. 

 

 

Kommentar til status

Noen ganger ønsker en å gi beskjed til noen andre, og gi mulighet for å lese dette uten å gå inn på fristen. Egen kolonne for "kommentar til status", som viser kommentaren til den statusen som oppgaven har, til neste status settes. 

Gå inn på oppgavedialogen ved å trykke på oppgavenavnet. Velg status og et kommentarfelt dukker opp. Det du skriver i kommentarfeltet vil vises ute i listen etter at du trykker OK. 

Statuskommentaren kommer opp i visningsbildet og gir beskjed til overordnet uten at en må inn på dialogen: 

 

Fullføre en frist

Kan gjøres fra Fremdrift og fra Arbeidslisten.

Arbeidslisten:

I Arbeidslisten kan fristen markeres som fullført ute i listen, og statusikon for fullført settes i egen kolonne.

mceclip0.png

 

For å sette andre statuser enn Fullført gjøres dette fra oppgavedialogen som kommer frem ved å trykke på oppgavenavnet.  Får opp en fristdialog hvor en har mulighet til å endre flere ting, som utførende, fristdato og status. I tillegg kan det legges inn en kommentar som vises i egen kolonne i listen, dersom kolonnen er valgt inn. 

 

mceclip3.png

 

Fremdrift:

Fra Fremdrift får en frem fristdialogen ved å trykke på ikonet for fristen. Dialogbildet er det samme og funksjonene det samme når først åpnet fristdialogen.

 

mceclip1.png

 

mceclip2.png

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse