Quality

Fristliste - Endring av status

 

Alle frister opprettes med statusen "ikke startet" med symbolet  

Vi har følgende symboler for de ulike statusene:

mceclip0.png

 

Alle statusene har sine egne kommentarfelt. Dette fremkommer når status endres, og vises i visningsbildet under kolonne "kommentar til status". På den måten kan en gi beskjed til overordnet person på en enkel måte. 

 

 

Kommentar til status

Noen ganger ønsker en å gi beskjed til noen andre, og gi mulighet for å lese dette uten å gå inn på fristen. Egen kolonne for "kommentar til status", som viser kommentaren til den statusen som oppgaven har, til neste status settes. 

Gå inn på oppgavedialogen ved å trykke på oppgavenavnet. Velg status og et kommentarfelt dukker opp. Det du skriver i kommentarfeltet vil vises ute i listen etter at du trykker OK. 

Statuskommentaren kommer opp i visningsbildet og gir beskjed til overordnet uten at en må inn på dialogen: 

 

Fullføre en frist

Det er flere måter å gjøre dette på.

En kan hake ut for fullført ute i listen og status endres:

Når en har haket ut for fullført endres statussymbolet seg fra blank runding til grønn runding med hake i. 

 

En kan gå inn i dialogen til fristen og sette status der, da fremkommer kommentarfeltet som nevnt over og en kan skrive noe her dersom ønskelig:

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse