Quality

Quality - oversiktsbildet aktive oppdrag

Meny - quality - oppdrag

 

Velg Aktiv og en får oversikten over de kunder som er som er aktive kunder med oppdragsavtaler og fristliste:

I denne oversikten ser du hvilket type oppdrag det er avtale på under kolonnen beskrivelse.

En har oversikt over når oppdraget startet opp (startdato), og når avtalen sist ble signert (begge settes under Generelt i veilederen på oppdraget).

Pliktig gjennomgang av oppdraget vises med dato for sist gjennomførte kontroll/ajourført. 
Videre viser oversikten når fristene for det aktuelle oppdraget sist ble oppdatert. 

I tillegg kan du velge inn andre valg via kolonner, som oppdragsansvarlig og medarbeider. 

 

Det er to filtre på denne oversikten: 

Du kan filtrere på oppdragsansvarlig person. Her kan en velge mellom de personer som er satt som oppdragsansvarlig på de aktive oppdragene, inne i veilederen steg Generelt.

På denne måten får en oversikt over hvilke oppdrag som er satt på hvilken oppdragsansvarlig. 

 

Videre kan en filtrere på de ulike tjenesteområdene. Dersom en ønsker å se alle oppdrag som har tjenesteområde lønn inkludert i sin avtale, sett hake for tjenesteområdet og listen viser hvilke selskaper som har dette tjenesteområdet inkludert i sin oppdragsavtale. 

Du kan også velge flere tjenesteområder - og listen endrer seg mens du krysser ut på de ulike tjenesteområdene:

 

Avslutte et aktivt oppdrag

Når det er avtalt sluttdato, kan dette settes på oppdraget steget generelt, feltet "Sluttdato".  Når sluttdato settes på et oppdrag hvor det foreligger frister, vil følgende beskjed gis ved å avgi sluttdato på genereltfanen:

mceclip1.png

Trykker en her "fjern frister" vil alle frister som tilhører perioder etter sluttdato fjernes fra fristlisten. De frister som tilhører avtaleperioden, men forfaller i en senere regnskapsperiode, blir fortsatt liggende igjen i fristlisten. 

Velger en her å "beholde frister" så vil ingenting skje med fristene etter avtaleperioden. Dersom en senere under planleggingssteget velger å oppdatere frister, vil fristlisten oppdateres med satt sluttdato og fjerne fristene som tilhører perioder etter avtaleperioden. 

 

Sluttdato fremkommer i egen kolonne i oversiktsbildet:

mceclip0.png

Her kan en lett se hvilke oppdrag som er på tur ut og når avtaleperioden er over. 

 

Arkivere et oppdrag

Når alt på et oppdrag som skal avsluttes er utført, kan en markere oppdraget som skal avsluttes og velg "Avslutt oppdrag". En dialogboks kommer opp hvor en angir årsak til avslutningen og en kan skrive en utdypende begrunnelse dersom det er ønskelig. Videre vil alle frister som ligger i fristlisten bli slettet, uansett status. 

Når en trykker OK forsvinner oppdraget fra oversikten over aktive oppdrag og legger seg under Arkiv:

 

mceclip2.png

 

Overført til Arkiv: 

Her kan en se hvilken årsak som er satt, og ved å trykke på årsaken får du frem begrunnelsen som er skrevet inn. Begrunnelsen er redigerbar, og kan utvides eller endres og for å lagre denne trykker en for "oppdater". 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse