Quality

Fristlisten - midlertidig endring av medarbeider

Endre medarbeider midlertidig

Noen ganger har en behov for å endre utførende på noen frister, i forbindelse med ferieavvikling, korttidssykemeldinger og annet kortsiktig fravær. Da kan dette gjøres her ute i fristlisten. Er det mer permanent endres dette i oppdragsveilederen steget Generelt.

 Filtrer på utførende slik at det er bare denne personens frister som fremkommer i listen. Dersom det bare er en frist som skal overtas av en annen bør en spesifisere også på oppgave. Er det frister for en gitt periode filtrer på perioden. 

 

Her sortert på medarbeider og på kunde:

 

Marker de frister som skal overføres til noen andre og velg alternativer og valget  Tilordne.

Ny dialogboks kommer opp hvor du velger ny ansatt og kan legge inn en kommentar til hvorfor endringen foretas. 

 

 

Oppgavene går over til fristlisten til den personen som er tildelt oppgavene. I dag kommer det ikke varsel i varslingssenteret når dette skjer, men oppgavene vil vises i den globale fristlisten til den ansatte. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse