Følg

Fristliste - kontroll av frist

 Statusen "kontrollert"

Denne er ment som en indikasjon på at overordnet har gått igjennom en periode og at avstemming og arbeid utført i perioden er kontrollert og funnet i orden. Det er i dag ikke sperre på hvem som har anledning til å sette denne statusen. 

 

En kan markere flere frister samtidig og sette status samlet på disse.

Når en medarbeider er ferdig med bokføring og avstemming for termin 2, og alle fristene er markert med "fullført",  kan frislisten filtreres på periode mars og april, og en ser de frister som er klar for kontroll.

 

En kan gå inn på fristdialogene og se på avstemminger og evt kommentarer. Eller en kan ta frem veilederen for oppdrag, steg Dokumentasjon på aktuell kunde. Her kan en filtrere på år og periode og en får frem alle avstemmingsdokumenter som er benyttet på fristene i fristlisten på aktuell periode og år når en står på mappen for "oppgavedokumentasjon"

 

Når perioden er kontrollert kan en markere alle fristene for aktuell periode ute i fristlisten og sette status "kontrollert" på alle fristene samtidig. Marker alle fristene, gå på alternativer og endre status:

 

Det kommer en dialogboks opp hvor du kan sette statuskommentar dersom ønskelig og trykker OK. 

 

 

Listevisningen oppdateres på status:

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.