Quality

Fristliste - innledning

Fristlisten ligger som eget valg under Quality menyen:

 

Du kan også gå direkte fra Planlegging på kunden til fristlisten, da er den filtrert på den aktuelle kunden og det aktuelle året.

 

I fristlisten er oversikt over alle de frister som er etablert i selskapet. I dag har vi en visning som viser disse som "liste":

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse