Quality

Arbeidsliste - Filtreringsmuligheter

Filtreringsmuligheter

Det er etablert flere filtreringsmuligheter. Noen av disse er lagt ut som filterbokser over listevisningen, mens andre ligger bak filterknappen.

mceclip0.png

 

Når det er aktive filtrer som ligger i filterknappen så vises dette med en blå stripe ved siden av filteret. Bildet nedenfor viser at det er filtrert på en aktiv oppdragsansvarlig:

mceclip1.png

 

Ved å fylle ut i filterboksene så endrer visningsbildet seg tilsvarende. 

Flere aktive filtre gir en fin oversikt over fremdrift, gjenstående arbeid på en medarbeider, en kunde eller en oppgave. 

Eks - filtrerer på oppdragsansvarlig og status  "ikke startet" og "på vent" og datointervall på februar 2019:

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse