Quality

Arbeidsliste - symbolforklaringer

 Knappen

Når en kunde av en partner er aktiv kunde i Poweroffice GO, kan disse linkes sammen i
Klient admin gjennom kundenummer hos partneren.

Vi får en link mellom selskapene som gjør at vi bak oppgavene får en GO-Knapp som fører oss inn på den aktuelle kunden hvor arbeidet skal foretas. 

 

Når du trykker på Go-Knappen så føres du rett inn til klienten inne i Go. 

 

Fristdato - et varsel

Fristdatoen endrer farge etter hvor lang tid det er til fristen går ut. Den er SORT helt frem til 3 dager før. Dag 3 ,2 og 1 før forfall vises datoen som GUL. Den dagen fristen har forfall, og alle dager etter forfall, lyser fristdatoen RØD. På denne måten kan en følge med på hva som haster mest. 

 

Høy prioritet

Dersom det er noen oppgaver en ønsker skal prioriteres foran andre kan en markere dette med å sette oppgaven til "høy prioritet" inne på oppgaven. 

Når en oppgave som er satt skal ha "høy prioritet" kommer ut i frister er denne markert med følgende symbol:

 

Den vil også legge seg øverst i de frister som gjelder for samme dag. 

 

Notat

Det er mulig å lage et notat som følger fristen videre gjennom året. Inne på fristen er det en egen fane for notat. Skriv inn beskjed til neste gang og trykk ok.

Notatet vil følge fristen videre og vises ute i fristlisten med ikonet for notat. Ved å trykke på ikonet kommer notatet frem og en kan gjøre et tilleggsnotat: 

 

Fjerne et notat

Dersom notatet går på at det skal foretas en handling neste gang en arbeider med oppgaven, så kan notatet fjernes inne i dialogen på oppgaven. På denne måten blir påminnelsen slettet og en slipper lese en melding som ikke er reell lengre. 

Gå inn i dialogen på fristen som har notat, velg fane "notater" og helt til høyre finner du en "søppelboks" som sletter dokumentet og notatikonet blir borte foran fristen ute i visningsbildet:

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse