Lønn

Kildeskatt på lønn

Fra 2019 er det innført en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere med kortere arbeidsopphold i Norge. Denne ordningen kalles kildeskatt på lønn. De fleste nye utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge. Kildeskattordningen er frivillig.

 

Kildeskattordningen går ut på at:

  • arbeidstakerne betaler 25 prosent skatt på arbeidsinntektene. Trygdeavgift på 8,2 prosent er inkludert i satsen. (For arbeidstakere som helt eller delvis er fritatt fra norsk trygd vil skattekortet ha en lavere sats enn 25 prosent, og satsen kan da også være med desimaler.)
  • skatten er ferdig gjort opp når du som arbeidsgiver har trukket den og rapportert den i a-meldingen
  • arbeidstakerne skal ikke kreve fradrag (f.eks pendlerkostnader), og de får ikke skattemelding eller skatteoppgjør.
  •  Ved utbetaling av feriepenger til en arbeidstaker i kildeskatteordningen og utbetaling av lønn i desember måned skal det trekkes ordinær skatt etter skattekortet.
  • De som er i ordningen for kildeskatt på lønn, får ikke skattemelding og skatteoppgjør for lønnen. I stedet får de en skattekvittering som blir sendt ut i juni i året etter utbetaling av lønn. Skattekvitteringen viser hvor mye lønn og skatt arbeidsgiveren har rapportert til Skatteetaten. 

 

For mer informasjon se veiledningen til skatteetaten.

 

Skattekortet til arbeidstakeren er merket med tilleggsopplysningen "KildeskattPaaLoenn".

 

Dersom årsinntekten overstiger et fastsatt beløp, 639.750,- kroner i 2020, vil arbeidstakeren bli tatt ut av ordningen og få utstedt ordinært skattekort.

I GO Lønn kommer det varsel ved godkjenning av lønnsutkastet når grensen på 639.750,- er nådd.

 

Ved utbetaling av Feriepenger:

Har arbeidstaker skattekort med type kildeskatt skal det trekkes skatt etter satsen på skattekortet for feriepenger også. Det samme gjelder om personen ikke jobber for deg. For mer informasjon se veiledningen til skatteetaten.

Ved oppretting av lønnskjøringstypen "Feriepenger" trekkes det 25% skattetrekk av lønnsart 297, "feriepenger trekkfri" for ansatte med skattekorttype "kildeskatt". 

Skal det "trekkes i lønn for ferie", lønnsart 101, så korrigerer ikke denne lønnsarten for skattetrekk. Dette må håndteres manuelt når lønnskjøringstypen "Feriepenger" er benyttet.

 

Arbeidsgiver skal bruke skattekortet som gjelder i utbetalingsåret når feriepengene utbetales.

Om arbeidstakeren er med i kildeskatteordningen i 2020, og arbeidsgiver skal utbetale feriepenger som er opptjent i 2019, må det trekkes skatt etter skattekortet for 2020. Foreligger det ikke noe skattekort for den ansatte det året feriepengene utbetales må skattekort bestilles, eller så må arbeidsgiver trekke 50% skatt.

 

 mceclip0.png

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse