Følg

Registrere Politisk eksponert person (PEP) og nærstående av disse (RCA)

Hvitvaskingsloven § 18 tilsier at Politisk eksponerte personer(PEP) eller nærstående av disse (RCA) skal kartlegges, slik at forsterkede kundetiltak kan vurderes med hensyn til risiko på oppdraget etter Hvitvaskingsloven.

I PowerOffice Go registreres dette på kundekortet.

På allerede eksisterende faner som Aksjonærer og Kontaktpersoner er det mulig å angi at personen er en PEP eller en RCA. Dette markeres med en hake når personen registreres:

På fanen for kontaktperson:

mceclip0.png

 

Ta frem kolonne for PEP og RCA:

mceclip1.png

 

Aksjeselskap

Det er kun aksjonærer som er personer som kan angis som en politisk eksponert person eller en nærstående av denne. 

Legges inn på samme måte som over, markeres ved å hake ut og ta frem kolonne som viser markeringen. 

mceclip2.png

mceclip3.png

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.