Lønn

Periodisering Lønn

I GO bokføres lønnen iht kontantprinsippet, men lønnen kan periodiseres iht spesifiseringen gjort under Meny > Innstillinger > Lønnsinnstillinger > Periodisering:

Kontoer i eksemplene under er kun for visning av posteringslogikk. Dette er ingen fasit på hvilken konto som faktisk bør benyttes i hvert enkelt tilfelle. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil bruk av konto og koder.

mceclip0.png

Er haken på i "periodisering av lønn" så vil lønnen periodiseres iht periodiseringsdato og kontoer spesifisert i innstillingen ovenfor. Periodiseringen ivaretar føringer på dimensjoner som er benyttet i lønnskjøringen.

 

Lønnskjøring:

Er haken for "periodisering av lønn" satt på så kommer "periodiseringsdatoen" opp ved oppretting av ny lønnskjøring. Denne datoen kan endres:

mceclip0.png

 All lønn vil nå periodiseres iht kontoer satt i lønnsinnstillingene. Forhåndsvisning av lønnsjournalen viser posteringene som genereres for lønnsutkastet. Periodiseringene vil ved godkjenning få beskrivelse "Periodisering av kostnadskonto xxxx" i hovedboken. 

 

Periodiseringsdatoen kan endres etter at lønnsutkastet er opprettet. Den kan endres fra to steder:

  •  I opprettet lønnsutkast kan periodiseringsdatoen hentes frem og redigeres under "betalingsdato":

mceclip1.png

  • Ved godkjenning av lønnen kan periodiseringsdatoen endres før lønnen godkjennes.

mceclip1.png

 

 

Er lønnsutkastet opprettet uten at periodisering er aktivert: 

Aktiver periodisering i lønnsinnstillingene. Gå tilbake til lønnsutkastet som er opprettet og trykk "alternativer" og "legg til periodisering".

mceclip2.png

Velg riktig periodiseringsdato og trykk OK. Lønnen vil nå bli periodisert ved godkjenning.

 

 

I visningen over alle lønnskjøringene er ny kolonne "periodiseringsdato" lagt til. (kolonnen må hentes frem):

mceclip0.png

 

 

Lønnsutkast som er opprettet med periodisering, men som ikke skal periodiseres:

Periodiseringsdatoen kan overstyres om lønnsutkastet ikke skal periodiseres:

mceclip0.png

Settes periodiseringsdatoen lik betalingsdatoen, så vil lønnen bokføres på betalingsdatoen uten periodisering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse