Lønn

Periodisering Lønn

I GO bokføres lønnen iht kontantprinsippet, men lønnen kan periodiseres iht spesifiseringen gjort under Meny > Innstillinger > Lønnsinnstillinger > Periodisering:

Kontoer i eksemplene under er kun for visning av posteringslogikk. Dette er ingen fasit på hvilken konto som faktisk bør benyttes i hvert enkelt tilfelle. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil bruk av konto og koder.

Er haken på i "periodisering av lønn" så vil lønnen periodiseres iht periodiseringsdato og kontoer spesifisert i innstillingen ovenfor. Periodiseringen ivaretar føringer på dimensjoner som er benyttet i lønnskjøringen.

 

Lønnskjøring:

Er haken for "periodisering av lønn" satt på så kommer "periodiseringsdatoen" opp ved oppretting av ny lønnskjøring. Denne datoen kan endres:

mceclip0.png

 All lønn vil nå periodiseres iht kontoer satt i lønnsinnstillingene. Forhåndsvisning av bilagsjournal lønn viser posteringene som genereres for lønnsutkastet. Periodiseringene vil ved godkjenning få beskrivelse "Periodisering av kostnadskonto xxxx" i hovedboken. 

 

Periodiseringsdatoen kan endres etter at lønnsutkastet er opprettet. Den kan endres fra to steder:

1. I opprettet lønnsutkast kan periodiseringsdatoen hentes frem og redigeres under "betalingsdato":

mceclip1.png

 

2. Ved godkjenning av lønnen kan periodiseringsdatoen endres før lønnen godkjennes.

mceclip1.png

 

 

Er lønnsutkastet opprettet før innstillingen for periodisering er aktivert: 

Aktiver periodisering i lønnsinnstillingene. Gå tilbake til lønnsutkastet som er opprettet og trykk "betalingsdato".

mceclip0.png

Velg riktig periodiseringsdato og trykk OK. Lønnen vil nå bli periodisert ved godkjenning.

 

 

I visningen over alle lønnskjøringene kan alternativ kolonne for "periodiseringsdato" hentes frem.

mceclip0.png

 

 

Lønnsutkast som er opprettet med periodisering, men der periodisering ikke er ønsket:

Periodiseringsdatoen kan overstyres om lønnsutkastet ikke skal periodiseres:

mceclip0.png

Settes periodiseringsdatoen lik betalingsdatoen, så vil lønnen bokføres på betalingsdatoen uten periodisering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse