Quality

Angi Reelle Rettighetshavere

Hvitvaskingsloven § 14 tilsier at rapporteringspliktig skal kartlegge reelle rettighetshavere med eierskap på minimum 25 % hele veien, alene eller sammen med nærstående.

I PowerOffice Go løses dette ved å legge informasjonen inn på kundekortet til kunden.

Tre veier til innleggingen:

Oppdrag - steg kartlegging - link bak ordet Reell Rettighetshaver
Meny - Kontakter - Kunder, velg aktuell kunde
Oppdrag - steg generelt, stå på navnet på kunden og trykk F 2 og du kommer inn på aktuelt kundekort:

mceclip0.png

Legg inn navn, idnr, adresse og bostedsland på den som er reell rettighetshaver.
Angi videre om det er stemmerettighet bak aksjeandelen og hvor stor aksjeandel i aktuelt selskap personen har kontroll over. 

Det er mulig å gi en ytterligere forklaring for hvordan personen er å anse som reell rettighetshaver, f.eks dersom den sammen med sine 2 søsken eier samlet over 25 % av aksjene kan dette identifiseres i feltet "grunnlag for reell rettighetshaver". 

Kan angi om den reelle rettighetshaveren er en politisk eksponert person eller nærstående av en PEP.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse