Quality

E-post som dokumentasjon

Det er i dag ingen løsning for automatisk lagring av mail fra mailbokser og direkte inn i PowerOffice. 

Gjennom Drag and Drop/Dra og slipp, kan e-poster manuelt legges inn som dokumentasjon på følgende måte:

Mottatt e-post kan dras inn i PowerOffice på det området en ønsker at den skal lages, f eks under Dokumentasjon i veilederen for oppdragsavtale:

mceclip0.png

For å knytte dokumentet opp mot et bestemt år, periode eller oppgave, velges dette under alternativer og valget Egenskaper. 

 

Epost med vedlegg
Dersom e-posten har vedlegg, vises ikke dette i oversiktsbildet, men når du åpner den lagrede mailen så ligger vedleggene oppe i heddingen/øverste del og kan åpnes derfra:

mceclip1.png

 

 

E-post som dokumentasjon på fristutførelse
E-poster kan dras inn som dokumentasjon på en fristdialog, under fanen dokumentasjon. E-posten vil da automatisk få tilknytning til år, periode og oppgave som tilsvarer med det fristen har. 

mceclip2.png

Visning i Oppgavedokumentasjon i veilederen:

mceclip3.png

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse