Regnskap

Onboarding mot tjenestetilbyder

I Go er det mulig å skaffe seg fakturafinansiering direkte fra systemet uten å måtte gå veien om tidkrevende utfylling av søknader/avtaler og eventuell analyse av fordringsmasse for beregning av lånebeløp.

I rapportene «åpne poster kunder», «aldersfordelte kundefordringer» og listevisning for «ubetalte fakturaer», er det mulig å onboarde en tjenestetilbyder for fakturafinansiering direkte fra Go.

Fakturafinansiering_knapp.png

Det er kun administratorer og brukere med en «daglig leder» rolle, som standard har tilgang til denne funksjonaliteten. Hvis andre roller skal ha tilgang til dette, må dette gis i rollestyringen for privilegiet «Fakturafinansiering».

Fakturafinansiering_rollestyring.png

Tjenestetilbyder Buffer, levert av Sparebanken Vest

Ved å klikke på knappen «Fakturafinansiering», vil det dukke opp informasjon om tjenesten. Sett hake for «Jeg godtar at Buffer får tilgang til denne klienten» og trykk «Sjekk bedriftens Buffer».

«Jeg godtar at Buffer får tilgang til denne klienten» betyr at bruker tillater automatisk aktivering av integrasjon mellom Buffer og klienten. Buffer får da tilgang til klientens (bedriftens) utestående kundefordringer for analyse til beregning av låneramme.

Fakturafinansiering_onboarding_Buffer.png

Et nytt nettleservindu åpnes der bruker blir tatt inn til Buffer's nettside for pålogging der bruker må identifisere seg med BankID. Det gjøres samtidig validering på om vedkommende som onboarder har fullmakt til å søke om låneramme på bedriftens vegne.

Bedriftens kundefordringer blir så analysert og en låneramme (buffer) vil bli tilbudt. Bruker kan da åpne Bufferkonto og få overført penger til bedriftens bankkonto innenfor tilbudt låneramme (kredittgrense).

Når integrasjonen er aktivert, vil en egen widget automatisk dukke opp på dashboardet for de brukerne som har tilgang til funksjonalitenen. Er det åpnet en Bufferkonto, vil widgeten vise tilgjengelig kreditt og hvor mye som eventuelt er benyttet av denne.

Buffer analyserer utestående kundefordringer løpende slik at lånerammen (kredittgrensen) vil endre seg ved endringer kundefordringene.

Fakturafinansiering_widget.png

Alle regnskapsmessige posteringer ved bruk av denne tjenesten, må p.t. gjøres manuelt.

Les mer om Buffer her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse