Regnskap

Administrere fakturafinansiering

For å administrere aktivert tjeneste for fakturafinansiering, kan dette gjøres direkte fra Go.

Meny > Innstillinger > Fakturafinansiering

 

Tjenestetilbyder Buffer, levert av Sparebanken Vest

I fanen «Administrer» vil bedriftens kredittgrense vises, samt hvor mye som er benyttet og hvor mye som er tilgjengelig (samme som i widget).

Skal det gjøres en handling i forbindelsen med avtalen, trykk på «Administrer avtale».

Dette kan være:

  • Overføre mer penger fra Bufferkonto
  • Tilbakebetale penger til Bufferkonto
  • Terminere avtale om Bufferkonto

Et nytt nettleservidu åpnes der bruker blir tatt inn til Buffer's nettside for pålogging der bruker må identifisere seg med BankID. Brukeren administrerer så avtalen inne på Buffer sine nettisder.

Innstillinger_fakturafinansiering_administrer.png

Samme handling kan gjøres i widget ved å klikke på widgetens overskrift.

Innstillinger_fakturafinansiering_administrer_widget.png

Alle regnskapsmessige posteringer ved bruk av denne tjenesten, må p.t. gjøres manuelt.

Les mer om Buffer her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse