Quality

Godkjenning eller avvisning av kundeforhold når identifisert PEP/RCA

 

Når det registreres at selskapet har en person som er politisk eksponert (PEP) eller er nærstående av en PEP(RCA), kommer det en advarsel inne i veilederen , steg Kartlegging seksjon Hvitvasking og Risiko. 

Advarselen forteller oppdragsansvarlig at det foreligger en PEP og/eller en RCA i selskapet og at dette kan kreve ytterligere tiltak før risikonivå kan settes.

 

mceclip0.png

 

Be om godkjenning

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) § 18 punkt 2 A tilsier at inntak eller opprettholdelse av et kundeforhold hvor det foreligger en PEP/RCA skal godkjennes av en person oppgitt av ledelsen. 

Den personen som skal ha varslet kan legges inn under Innstillinger - Quality - Qualityinnstillinger:

mceclip0.png

 

Når inne på oppdraget under Kartlegging og seksjon Risiko. Trykk på "Be om godkjenning", ny dialogboks kommer hvor personer som er identifisert listes opp. Videre foreslår systemet navnet på den personen som er lagt inn under Innstillinger skal godkjenne inntaket eller fortsettelsen av et oppdrag. Det er likevel mulig å velge å sende godkjenningen til en annen person. Kommentarene som legges i kommentarfeltet vil følge ut til dialogbildet som Godkjenner får når inne på kunden for å godkjenne eller avvise kundeforholdet. 

 

mceclip1.png

 

Et varsel blir sendt til den som ble valgt inn som godkjenner. I varslet er det en link som fører Godkjenner til det aktuelle oppdraget hvor godkjenningen skal foretas. 

 

mceclip3.png

 

Når varsel er sendt endres teksten ute i seksjonen seg til følgende:

mceclip4.png

 

Når godkjenner kommer inn, trykker på Administrer og får opp en ny dialogboks hvor valgene "godkjenning", "avvis" og "avbryt" foreligger.

mceclip5.png

 

Godkjenning av PEP/RCA

Den som har mottatt varslet velger å godkjenne kundeforholdet. Advarselen blir stående men setningen ute i seksjonen endrer seg til følgende:

mceclip6.png

 

Avvisning av PEP/RCA

 

Den som har mottatt varslet velger å avvise kundeforholdet. Advarselen er uendret, men setningen under får en varseltrekant for å vise at kundeforholdet er for risikofylt og ikke er ønsket. 

mceclip7.png

 

I tillegg vil det komme et varsel om at kundeforholdet er avvis av overordnet dersom avtale forsøkes generert:

mceclip7.png

 

Manglende signatur fra godkjenner

Dersom den som skal signere ikke har mulighet til å signere, kan en be om signering fra en annen person. Gå inn på "administrer" og ny dialogboks åpnes hvor en kan avbryte godkjenningsforespørselen:

mceclip9.png

 

Dette tilbakestiller systemet og ny forespørsel kan sendes til annen person.

 

mceclip10.png

 

Så lenge det er identifisert en PEP/RCA og denne ikke er godkjent, kommer det en advarsel om dette når  avtale blir generert:

Når det er identifisert en PEP/RCA og det ikke er sendt forespørsel om godkjenning:

mceclip6.png

 

Når det er identifisert en PEP/RCA og det er sendt forespørsel om godkjenning, men godkjenning er ikke foretatt:

mceclip5.png

 

 

Endring i identifiserte PEP/RCA

 

Dersom det identifiseres en ny PEP/RCA etter at et kundeforhold er godkjent fremkommer dette inne i dialobildet under "administrer". Her vises de personene som er godkjent, og lister opp de som er aktive PEP/RCA identifiseringer. Da kan tidligere godkjenning tas bort og forespørsel om ny signering kan foretas.

 

mceclip14.png

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse