Quality

Godkjenning eller avvisning av kundeforhold når identifisert PEP/RCA

 

Når det registreres at selskapet har en person som er politisk eksponert (PEP) eller er nærstående av en PEP(RCA), kommer det en advarsel inne i veilederen , steg Kartlegging seksjon Hvitvasking og Risiko. 

Advarselen forteller oppdragsansvarlig at det foreligger en PEP og/eller en RCA i selskapet og at dette kan kreve ytterligere tiltak før risikonivå kan settes.

 

mceclip0.png

 

Be om godkjenning

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) § 18 punkt 2 A tilsier at inntak eller opprettholdelse av et kundeforhold hvor det foreligger en PEP/RCA skal godkjennes av en person oppgitt av ledelsen. 

Trykk på "Be om godkjenning", ny dialogboks kommer hvor personer som er identifisert listes opp. Velg hvem i firmaet som skal godkjenne inntaket/opprettholdelsen av kundeforholdet. Kommentarene som legges i kommentarfeltet vil følge ut til dialogbildet som Godkjenner får når inne på kunden for å godkjenne eller avvise kundeforholdet. 

 

mceclip2.png

 

Et varsel blir sendt til den som ble valgt inn som godkjenner. I varslet er det en link som fører Godkjenner til det aktuelle oppdraget hvor godkjenningen skal foretas. 

 

mceclip3.png

 

Når varsel er sendt endres teksten ute i seksjonen seg til følgende:

mceclip4.png

 

Når godkjenner kommer inn, trykker på Administrer og får opp en ny dialogboks hvor valgene "godkjenning", "avvis" og "avbryt" foreligger.

mceclip5.png

 

Godkjenning av PEP/RCA

Den som har mottatt varslet velger å godkjenne kundeforholdet. Advarselen blir stående men setningen ute i seksjonen endrer seg til følgende:

mceclip6.png

 

Avvisning av PEP/RCA

 

Den som har mottatt varslet velger å avvise kundeforholdet. Advarselen er uendret, men setningen under får en varseltrekant for å vise at kundeforholdet er for risikofylt og ikke er ønsket. 

mceclip7.png

 

I tillegg vil det komme et varsel om at kundeforholdet er avvis av overordnet dersom avtale forsøkes generert:

mceclip8.png

 

Manglende signatur fra godkjenner

Dersom den som skal signere ikke har mulighet til å signere, kan en be om signering fra en annen person. Gå inn på "administrer" og ny dialogboks åpnes hvor en kan avbryte godkjenningsforespørselen:

mceclip9.png

 

Dette tilbakestiller systemet og ny forespørsel kan sendes til annen person.

 

mceclip10.png

 

Så lenge det er identifisert en PEP/RCA og denne ikke er godkjent, kommer det en advarsel om dette når  avtale blir generert:

Når det er identifisert en PEP/RCA og det ikke er sendt forespørsel om godkjenning:

mceclip11.png

 

Når det er identifisert en PEP/RCA og det er sendt forespørsel om godkjenning, men godkjenning er ikke foretatt:

mceclip12.png

 

 

Endring i identifiserte PEP/RCA

 

Dersom det identifiseres en ny PEP/RCA etter at et kundeforhold er godkjent fremkommer dette inne i dialobildet under "administrer". Her vises de personene som er godkjent, og lister opp de som er aktive PEP/RCA identifiseringer. Da kan tidligere godkjenning tas bort og forespørsel om ny signering kan foretas.

 

mceclip14.png

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse