Faktura

Bruk av visningsmaler ved sending og mottak av EHF faktura

Denne artikkelen beskriver hvordan visningsmaler blir brukt i Go ved sending og mottak av EHF faktura (EHF 3.0).

Fakturamal på utgående EHF-faktura fra PowerOffice Go

For EHF-faktura er det alltid mottakende system som velger hvordan denne visuelt presenteres til sluttbruker. Noen inkommende fakturasystemer viser en egen visning basert på data i EHF-xml (EHF-fil), noen lager en visning basert på DIFI/PEPPOL's mal (EHF3.0) og noen viser frem vedlagt PDF. PowerOffice legger alltid ved en faktura-PDF, som er den samme PDF'en knyttet til den utgående fakturaen i Go. Det er valgfritt om mottakers system viser denne. Det er også verdt å merke seg at PEPPOL/EU, DIFI og Regnskap Norge ikke ønsker at fakturautstedere skal inkludere en faktura-PDF i EHF-xml (EHF-fil) som oversendes fakturamottaker, men enn så lenge er de norske systemleverandørene mer eller mindre enige om å legge denne ved likevel. Det vil uansett alltid være EHF-xml (EHF-fil) som ansees som det juridiske dokumentet, uansett visning.

Fakturamal på inngående EHF-faktura til PowerOffice Go

Når en inngående EHF-faktura ankommer PowerOffice Go, gjøres det først en sjekk om PDF er vedlagt i mottatt EHF-xml (EHF-fil). Fins der en PDF og den er merket korrekt (som tilsier at denne PDF'en faktisk er faktura-PDF og ikke et annet PDF-vedlegg), vil denne bli presentert som EHF-xml'ens fakturabilde i bilagsføringen (standardvisning). Dersom det ikke er vedlagt en korrekt merket faktura-PDF, lager Go en standardvisning basert på en mal definert av PowerOffice (Go-mal). Denne malen viser kun basisinfomasjon fra EHF-filen, og er ikke dette tilstrekkelig kan visningen endres til DIFI-malen som skal vise "alt". Det vil også være mulig å hente frem visning av eventuelle PDF-vedlegg som fins i mottatt EHF-fil. Det er uansett EHF-xml (EHF-fil). som regnes som det juridiske dokumentet, og denne er tilgjengelig under bilagets historikk på linken "Mottatt som EHF". Alle EHF-xml'ens vedlegg vil alltid være tilgjengelig i bilagets notat.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse