Følg

Quality rollestyring

Quality er delt inn i tre kategorier vedrørende Rollestyring.

 

Quality Innstillinger

Tilgangen ligger under innstillinger og ved å hake ut får bruker tilgang til å redigere alle innstillinger vedrørende Quality. Leserettighet vil gi bruker kun mulighet til å se quality innstillinger.   

mceclip0.png

 

Quality oppdrag

 

Forutsetning for å kunne fylle ut i veilederen er at bruker har tilgang til "kontakter", dette fordi dette fylles ut i forbindelse med veilederen. 

Følgende muligheter kan foretas under oppdragsveilederen.

Administrere egne oppdrag

Benyttes ved bruk av leserettighet, og gir tilgang til brukeren å redigere de oppdrag brukeren er tilknyttet ved enten å være oppført som oppdragsansvarlig, medarbeider eller utførende på en frist tilknyttet oppdraget. Brukeren kan også opprette nye oppdrag. Tilgangen er utvidet med rettighet til å sende dokumenter til signering.

Velg leserettighet mceclip2.png og hak ut for Administrer egne oppdrag:

mceclip0.png

 

Administrer alle oppdrag

Benyttes ved bruk av leserettighet, og gir tilgang til brukeren å redigere alle oppdrag som ligger i veilederen. Brukeren kan opprette nye oppdrag. Brukeren får i tillegg rettighet til å sende dokumenter til signering. 

Velg leserettighet mceclip2.png og hak ut for Administrer alle oppdrag:


mceclip1.png

 

Administrer dokumentasjonssteget

Benyttes ved bruk av leserettighet, og gir bruker tilgang til kun å redigere inne på steget for Dokumentasjon i veilederen. Bruker kan da endre på dokumentsteget på alle oppdrag. 

 

Velg leserettighet mceclip2.png og hak ut for Administrer dokumentasjonssteget:

 

mceclip2.png

 

 

Quality Fristliste

 

Administrer - Bruker gis tilgang til de frister som den er satt til å utføre. Bruker kan da utføre og sette status, legge til eller fjerne vedlegg på fristen.

mceclip3.png

Skal bruker ha tilgang til dokumentsteget må hake for dette gis under Quality Oppdrag. Denne vil da gjelde for alle oppdrag og ikke være begrenset opp mot egne oppdrag. 

Alle frister - Bruker får tilgang til alle frister. Kan utføre og sette status, legge til eller fjerne vedlegg på alle frister. 

mceclip4.png

Kontrollere - Bruker får tilgang til å sette statusen kontrollert på frister. Dersom hake for Administrer kan status kontrollert kun settes på de oppdrag der en er oppdragsansvarlig eller utfører. Dersom hake for "Alle frister" kan statusen kontrollert settes på alle fristene uansett tilknytning.

 mceclip5.png

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.