Quality

Quality rollestyring

Det er ulike inndelinger på rollestyring i Quality. Under her behandles tilgang til Quality innstillinger, Quality Oppdrag og Quality Frister. 

 

Quality Innstillinger

Får å få mulighet til å administrere Quality innstillingene trenger bruker følgende tilgang under innstillinger haket ut: 

mceclip0.png

 

Quality oppdrag

 

For å kunne administrere oppdrag under Quality ligger det en forutsetning om at Brukers rolle må ha tilgang til følgende rettighet under Kontakter:Administrere egne oppdrag

Denne rettigheten gir Bruker muligheten til å redigere alle steg på de oppdrag hvor Bruker er gitt en oppdragsrolle. Som oppdragsroller defineres de roller som oppgis på Genereltsteget under oppdrag, og utgjør følgende roller: Oppdragsansvarlig, Kundeansvarlig, Medarbeider og Lønnsmedarbeider.

Dersom bruker settes som "utførende" på en oppgave under Tjenestesteget/Planleggingssteget, og den ikke har en oppdragsrolle på oppdraget. Vil denne rettigheten gi lesetilgang på oppdraget, og en smalere tilgang til redigering på steget Dokumentasjon. 

Listen over oppdrag viser KUN de oppdrag som Bruker har en oppdragsrolle på, eller står som utfører av en oppgave. 

mceclip0.png


Vi gjør oppmerksom på at dersom det under Frister Tilordnes oppgaver knyttet til et oppdrag Bruker ikke har tilgang til, så vil ikke dette gi tilgang til aktuelt oppdrag. 


Administrer alle oppdrag

Bruker med denne rettigheten får anledning til å redigere på alle oppdrag i tabellen, uavhengig av om Bruker har oppdragsrolle eller står som utførende på en oppgave inne på oppdraget. 


mceclip1.png

 

Administrer dokumentasjonssteget

Bruker med denne rettigheten gis mulighet til å se alle stegene på alle oppdrag, men har redigeringsmulighet på steget Dokumentasjon på alle oppdrag. Bruker kan da behandle dokumenter på steget dokumentasjon på alle oppdrag uavhengig av tilknytning til oppdraget. 

 

mceclip2.png

 

 

Quality Fristliste

 

Rettighet Administrer
Bruker gis tilgang til å utføre og sette status, legge til eller fjerne vedlegg på fristen.

mceclip3.png

Skal bruker ha tilgang til dokumentsteget under oppdrag må rettigheten "administrer egne oppdrag" være gitt under Quality Oppdrag. 

Er Bruker oppdragsansvarlig på et oppdrag vil Bruker se alle frister tilhørende oppdraget, mens de andre rollene på oppdraget gir tilgang til å se sine egne frister. 

Rettighet Alle oppdrag 
Bruker får tilgang til å se alle frister uavhengig av tilknytning.
Skal Bruker kunne redigere på fristene, må haken for "administrere" også være satt på.  

mceclip0.pngRettighet Kontrollere

Bruker gis rettighet til å sette statusen Kontrollert på frister.
Bruker på samtidig ha rett til å redigere frister gjennom rettigheten "administrer".

mceclip1.png


Skal bruker ha mulighet til å sette statusen "kontrollert" på alle oppdrag, må alle tre haker være satt på, dvs at Bruker har full tilgang til området:

mceclip2.png

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse