Quality

Quality rollestyring

Quality er delt inn i tre kategorier vedrørende Rollestyring.

 

Quality Innstillinger

Tilgangen ligger under innstillinger og ved å hake ut får bruker tilgang til å redigere alle innstillinger vedrørende Quality. Leserettighet vil gi bruker kun mulighet til å se quality innstillinger.   

mceclip0.png

 

Quality oppdrag

 

Forutsetning for å kunne fylle ut i veilederen er at bruker har tilgang til "kontakter", fordi dette fylles ut i forbindelse med veilederen. 

Følgende muligheter kan foretas under oppdragsveilederen.

Administrere egne oppdrag

Benyttes ved bruk av leserettighet, og gir tilgang for brukeren å se inne på oppdragene.

Er bruker en Oppdragsansvarlig vil hake på "administrer egne" gi full redigeringstilgang til hele veilederen på de oppdrag den er tilknyttet, eller har opprettet. Tilgangen gir rettighet til å sende dokumenter til signering, dersom utvidelse for dette er på plass.

For at Medarbeider skal få muligheten til å redigere på de oppdrag den er tilknyttet,  må det settes hake for de områder som skal kunne redigeres. (adm. dokument.)

Velg leserettighet mceclip2.png og hak ut for Administrer egne oppdrag:

mceclip0.png

 

Administrer alle oppdrag

Benyttes ved bruk av leserettighet, og gir tilgang til brukeren å redigere alle oppdrag som ligger i veilederen. Brukeren kan opprette nye oppdrag. Brukeren får i tillegg rettighet til å sende dokumenter til signering dersom utvidelse for dette foreligger. 

Velg leserettighet mceclip2.png og hak ut for Administrer alle oppdrag:


mceclip1.png

 

Administrer dokumentasjonssteget

Benyttes ved bruk av leserettighet, og gir bruker tilgang til kun å redigere inne på steget for Dokumentasjon i veilederen. Bruker kan da behandle dokumenter på dokumentsteget på alle oppdrag uavhengig av tilknytning til oppdraget. 

 

Velg leserettighet mceclip2.png og hak ut for Administrer dokumentasjonssteget:

 

mceclip2.png

 

 

Quality Fristliste

 

Administrer - Bruker gis tilgang til å utføre og sette status, legge til eller fjerne vedlegg på fristen.

mceclip3.png

Skal bruker ha tilgang til dokumentsteget må hake for dette gis under Quality Oppdrag. Denne vil da gjelde for alle oppdrag og ikke være begrenset opp mot egne oppdrag. 

Alle oppdrag - Bruker får tilgang til alle frister. For å kunne redigere må haken for "administrere" også være haket ut for.  

mceclip0.png

Kontrollere - Bruker får tilgang til å sette statusen kontrollert på frister. Bruker må samtidig ha tilgang til "administrer" slik at en kan sette statusen på frister. 

mceclip1.png

Skal bruker ha mulighet til å sette statusen "kontrollert" på alle oppdrag, må alle tre haker være satt på, dvs at en ikke lengre har leserettighet men full tilgang til området:

mceclip2.png

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse