Quality

Rollestyring Quality-oppdrag og Quality-innstillinger

Følgende tilganger kan gis til Quality-Oppdrag og Quality-innstillinger. 

  • Administrere egne

Denne rettigheten gir brukeren muligheten til å redigere alle steg på de alle de oppdragene hvor brukeren er angitt. Det vil si alle de oppdragene hvor brukeren på Genereltsteget på oppdraget er angitt som Oppdragsansvarlig, Kundeansvarlig, Medarbeider eller Lønnsmedarbeider.

Dersom brukeren settes som "utførende" på en oppgave under Tjenestesteget/ Planleggingssteget (og brukeren ikke har en oppdragsrolle på oppdraget) vil "Administrer egne" gi lesetilgang på oppdraget, og en smalere tilgang til redigering på steget Dokumentasjon. 

I listen over oppdrag vil brukeren kun se de oppdrag hvor han/hun har en oppdragsrolle, eller står som utfører av en oppgave. 

Vi gjør oppmerksom på at dersom det under Frister tildeles en frist knyttet til et oppdrag som brukeren egentlig ikke har tilgang til, så vil ikke dette gi tilgang til det aktuelle oppdraget. 

  • Administrer alle

Brukere med denne rettigheten får anledning til å redigere alle oppdragene, uavhengig av om brukeren har oppdragsrolle eller står som utførende på en oppgave inne på oppdraget.

  • Administrer egen avdeling

Brukere med denne rettigheten gis mulighet til å administrere alle oppdrag hvor kunden er tilknyttet samme avdeling som brukeren (angis på ansattkortet). 

Dersom den ansatte skal kunne administrere både egen avdeling og egne oppdrag, må følgende rettigheter være påsatt. 

  • Administrer dokumentasjon alle

Brukere med denne rettigheten får redigeringsmulighet på steget Dokumentasjon på alle oppdrag. Dvs at brukeren kan behandle dokumenter på alle oppdragene, uavhengig av tilknytning til oppdraget. NB: Brukeren vil også se de andre stegene på alle oppdragene, men kan ikke redigere noe her. 

  • Administrer AML-rapporter

Brukere med denne rettigheten gis adgang til å se samt laste ned dokumentasjon i rapporten "Mottatte AML-søk" under Oppdrag - Oversiktsside. Brukeren kan også tilknytte dokumentasjon fra et søk  opp mot et eller flere andre oppdrag, eks dersom en person har tilknytning til mange oppdrag.   • Administer oppgavemaler

Brukere med denne rettigheten gis adgang til oppretting og oppdatering av oppgavemaler som ligger under Tjenestesteget. 


  • Quality Innstillinger

Får å få mulighet til å administrere Quality-innstillingene trenger brukeren følgende tilgang under innstillinger: 

  • Tilgang til kundekortene

For å kunne administrere oppdrag i Quality ligger det også en forutsetning om at brukeren må ha tilgang til kundelisten til klienten. Det gir under punktet "Kontakter" i rollestyringen:

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse