Finans

Opphev matchinger

Om poster i bankavstemmingen av ulike årsaker har blitt matchet feil, er disse mulig å oppheve. Oppheving er mulig fra begge sidene; både kontoutskrift og hovedbokskonto bank.

I oversiktsbildet over alle klientens aktive bankkontoer, klikk på gitt bankkkontos saldo under enten «Saldo i bank» (for å oppheve matchinger fra kontoutskriften) eller «Saldo i Go» (for å oppheve matchinger fra hovedboken).

Bankavstemming_opphev_matchinger_oversiktsbilde.png

Fra kontoutskrift

I kolonnen «Avstemt», vil alle matchede banktransaksjoner ha et grønt check-ikon når de er avstemt.

Bankavstemming_opphev_matchinger_kontoutskrift_avstemt.png

Markèr en eller flere transaksjoner som er ønskelig å oppheve matchingen på og trykk «Opphev matching». Matchingen på transaksjonen(e) og dens motpost(er) vil oppheves og komme til syne igjen som åpne poster i bankavstemmingsbildet.

Bankavstemming_opphev_matchinger_kontoutskrift_opphev_matchinger.png

Er det ønskelig å se hva en banktransaksjon er matchet mot før den oppheves, markèr transaksjonen og trykk «Vis matchinger». Et dialogvindu vil åpnes som viser transaksjonen og hva den er matchet mot. Skal matchingen oppheves, trykk «Opphev matching» i dette dialogvinduet etterfulgt av «Ok» for å bekrefte opphevingen. Trykk «Avbryt» hvis det kun er ønskelig å se matchingen.

Merk: Består matchen av mange poster kan disse eksporteres til excel for bedre oversikt. Trykk "Eksport".

Bankavstemming_opphev_matchinger_kontoutskrift_vis_matchinger.png

Fra hovedbok

Når hovedboken åpnes via bankavstemming har denne en litt annen visning enn når bruker går direkte i hovedboken via rapporter.

  • Søkefelt for hovedbokskonto er byttet ut med et filter. Filteret inneholder kun hovedbokskontoer knyttet til aktive bankkontoer. En bruker med tilgang til bankavstemming får dermed en begrenset tilgang til hovedboken via bankavstemming uten å trenge tilgang til hovedboksrapporten i rollestyringen.
  • Knapp for «Vis matchinger».
  • Knapp for «Opphev matching».
  • Kolonne for «Avstemt» som viser matchede posteringer med et grønt check-ikon.

Bankavstemming_opphev_matchinger_hovedbok_endringer.png

Markèr en eller flere transaksjoner som er ønskelig å oppheve matchingen på og trykk «Opphev matching». Matchingen på transaksjonen(e) og dens motpost(er) vil oppheves og komme til syne igjen som åpne poster i bankavstemmingsbildet.

Bankavstemming_opphev_matchinger_hovedbok_opphev_matchinger.png

Er det ønskelig å se hva en postering er matchet mot før den oppheves, markèr posteringen og trykk «Vis matchinger». Et dialogvindu vil åpnes som viser posteringen og hva den er matchet mot. Skal matchingen oppheves, trykk «Opphev matching» i dette dialogvinduet etterfulgt av «Ok» for å bekrefte opphevingen. Trykk «Avbryt» hvis det kun er ønskelig å se matchingen.

Merk: Består matchen av mange poster kan disse eksporteres til excel for bedre oversikt. Trykk "Eksport".

Bankavstemming_opphev_matchinger_hovedbok_vis_matchinger.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse