Quality

Oppgavemaler - Quality

Det er mulig å lage maler over de tjenester som normalt leveres til kunder. Malen kan også inkludere planleggingen. Utførende hentes fortsatt fra Genereltsteget på hvert enkelt oppdrag.

 

Lage en oppgavemal

Gå til steget Tjenester. Sett hake på de områder som en ønsker å lage en mal på, fyll ut det som er naturlig på hver oppgave som ønskes med (husk de interne). Fyll videre ut fristlisten slik en ønsker at den skal være.

Når ferdig utfylt, er ønsket å lage en oppgavemal som kan benyttes senere på en annen kunde. Trykk på nedtrekksmenyen til "hent fra mal" og en får opp muligheten til å lage en oppgavemal:

mceclip0.png

 

Lag et unikt navn på oppgavemalen. Gi en beskrivelse av hva malen innehar. Trykk OK.mceclip1.png

 

En mal må ha et unikt navn, og må minst ha et område aktivt og utfylt.

 

Hent fra mal

I veilederen på steget Tjenester, trykk på "hent fra mal" 

mceclip2.png

 

Velg den malen som passer best til denne kunden. Beskrivelsen forteller hva denne malen inneholder, oversikten under viser hvilke tjenesteområder som er aktive i denne malen og kan velges inn. Dersom en ønsker å hente inn kun ett tjenesteområde, tas haken av på alle de andre og en leser inn kun det markerte området.

 

mceclip3.png

 

Systemet henter de tjenesteområder som er avkrysset, inkl frekvens, dato, tekst og valg på de aktive områdene og legger inn i tjenestesteget og frister på Planlegging dersom dette også er fylt ut i malen.  Gjør tilpasninger slik at Tjenestesteget gjenspeiler akkurat denne kunden. 

 

Endring i leveransen - nytt tjenesteområde

Skulle det senere være behov for å ta inn et nytt tjenesteområde, er oppgavemaler bygd opp slik at det er kun de tjenesteområder som velges som blir "overskrevet" i veilederen. Eks en kunde har bokføring og betaling fra tidligere, men vi skal nå gjøre lønn. Hent en mal som har lønn utfylt, marker kun ønsket tjenesteområde og hent inn kun lønnsområder. De andre områdene forblir urørt.

mceclip4.png

 

Redigere en oppgavemal

Det er mulig å redigere en oppgavemal. Fyll inn det som skal korrigeres og velg "lag oppgavemal". I dialogboksen kan en velge mellom å lage en ny mal eller overskrive eksisterende mal, hak ut for overskrive mal og velg den oppgavemalen som skal overskrives. Endringen vil da bli tatt med i oppgavemalen.

mceclip0.png

 

Oversikt over Oppgavemaler

Under innstillinger og Quality har vi en oversikt over alle Oppgavemaler som er utarbeidet. Listen viser hvilke tjenesteområder oppgavemalen har, hvem som opprinnelig har laget malen og når. 

mceclip5.png

 

Arkivering av Oppgavemal

Under innstillinger - Quality - Oppgavemaler kan maler som ikke lengre ønskes benyttet arkivers. De vil da ikke lengre komme med i veilederen under "hent mal". Marker den oppgavemalen som ønskes arkivert, trykk "arkiver" og malen havner under Arkiv.

 

Ønskes den gjenopprettet, gå i Arkivet og marker malen og trykk "Gjennopprett" og oppgavemalen er igjen mulig å hente under "hent mal" under Tjenestesteget i veilederen.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse