Finans

Postèr motpost

Ikke bokførte banktransaksjoner kan bokføres fra bankavstemmingen. Merk en eller flere transaksjoner i bankavstemmingsbildet og trykk «Legg til postering».

Bankavstemming_legg_til_postering.png

Gjelder transaksjonen en betaling av en bokført reskontropost, kan fakturanummer søkes opp i kolonne for fakturanummer. Gjør søk i i de ulike reskontroene ved angi følgende før søketekst/tall:

+ søker mot kundereskontro

- søker mot leverandørreskontro

/ søker mot ansattreskontro

Ingen angivelse vil gjøre søk i kundereskontro.

Bankavstemming_legg_til_postering_sok_reskontro.png

Konteringslinjen fylles automatisk ut med reskontronummer fra valgte reskontropostering med tilhørende beskrivelse.
NB: Er reskontroposteringen i en annen valuta enn NOK, må denne angis på egen konteringslinje da valutakurs mellom bank- og reskontropostering vil være ulik og Go vil beregne ubalanse i posteringen.

For andre typer transaksjoner, legg inn motkonto/reskontro på en eller flere linjer og trykk «Poster & Match». Transaksjonen forvinner fra bankavstemmingsbildet og matches mot det posterte bilaget.  

Posteringen blir postert med bilagstype «Bank».

Bilagsbilde

Alle posteringer fra bankavstemmingen får generert et bilagsbilde.

  • Er motpost (åpen post) til posteringen en banktransaksjon, vil generert bilagsbilde bestå av banktransaksjonens transaksjonedetaljer som er levert fra banken (bankavstemmingsfil).

Bankavstemming_bilagsbilde_transaksjonsdetaljer.png

  • Er motpost (åpen post) til posteringen en annen postering, vil bilagsbildet bestå av denne posteringens bilagsbilde.
    • Hvis posteringen ikke har bilagsbilde, vil det bli generert et blankt bilagsbilde til posteringen der det er mulig å laste opp bilde i etterkant.
  • Er motpost (åpen post) til posteringen en kombinasjon av en banktransaksjon og en annen postering, vil bilagsbildet bestå av både banktransaksjonens transaksjonsdetaljer og posteringens bilagsbilde.

Vedlegg til postering

Det er mulig å legge til vedlegg til posteringen som gjøres i bankavstemmingen. Klikk på feltet for opplasting av vedlegg og legg ved ønskede vedlegg eller dra og slipp ønskede vedlegg på dette feltet.

Bankavstemming_last_opp_vedlegg.png

Består vedlegget av en eller flere pdf'er, vil dette ansees som bilagets dokumentasjon og blir postert som bilagsbilde. Det vil i tillegg ikke bli generert bilagsbilder som nevnt over, under avsnitt «Bilagsbilde». Vedlegg som ikke er pdf'er vil legge seg i bilagets notat etter postering.

Opplastede pdf-vedlegg vil bli produsert som bilagets bilagsbilde i den rekkefølgen de ligger, øvert til nederst. Denne rekkefølgen er mulig å endre etter opplasting ved å klikke på pil opp/ned når musepeker hovrer over opplastet vedlegg. Opplastet vedlegg er mulig å slette ved å trykke på søppelkasse.

Bankavstemming_vedlegg_til_postering.png

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse