Regnskap

Direkteintegrasjon Spareskillingsbanken

Status regnskapsgodkjente betalinger: FULLFØRT

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning av at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Forutsetning for bruk av integrasjonen med Spareskillingsbanken er at kunde har Nettbedrift integrert med økonomisystem. Banken tar betalt for Nettbedrift Integrert. Se bankens hjemmeside for oppdatert prisliste. Det vil ikke tilkomme etablering eller ekstra månedsavgift hvis det skal remitteres for flere selskap i samme nettbank eller om kunde allerede har integrert nettbank.

Før integrasjonen med Spareskillingsbanken kan tas i bruk, må denne bestilles. Skjema for bestilling via web finnes her. Spørsmål vedrørende tjenestene rettes direkte til Spareskillingsbanken på bedrift@spareskillingsbanken.no eller tlf 38 17 26 00.

Fra 28.04.21 vil det være mulig å autorisere betalinger i Go som regnskapsgodkjente betalinger (RgB) via bankintegrasjon med Spareskillingsbanken. Dette er ikke noe som bestilles i banken, men settes opp i Go etter eget ønske. Les mer om regnskapsgodkjente betalinger lenger ned i denne artikkelen.

Hvis det finnes betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med banken.

Merk: ALLE som har integrasjonsavtale med Nets (Nets direkte remittering) på en konto hos Spareskillingsbanken, bør skaffe seg en integrasjonsavtale direkte med banken for å fortsatt kunne autorisere betalinger fra Go etter 01.06.21. Go vil ikke lengre ha støtte for direkte remittering via Nets mot kontoer i Spareskillingsbanken etter dette tidspunktet.

Merk: Medlemsbankene i DSS har besluttet å avvikle alle eksisterende Direkte Remitteringsavtaler via Nets innen 01.09.2021, og vil som følge av det ikke tilby denne tjenesten for nye kunder/avtaler. Remittering må fra dette tidspunktet gjennomføres via opprettet Nettbedrift eller ved hjelp av integrasjon mellom ERP og Nettbedrift.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos banken, kan denne legges inn i Go.

Innstillinger Go for remittering

Meny > Innstillinger > Bankkontoer

Velg Spareskillingsbanken som utbetalingstjeneste i fanen Tjenester og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som AvtaleID.

Sett hake for om betalingene skal ettergodkjennes i nettbank eller ikke. Velges ikke ettergodkjenning i nettbank, blir betalingene sendt som regnskapsgodkjente betalinger. Ved aktiv hake i boksen må alle betalinger ettergodkjennes i nettbanken.

  • Merk: Er avtale i banken satt opp med dobbel godkjenning, kan ikke dette kombineres med regnskapsgodkjente betalinger i Go. Bankkonto i Go må da settes opp med ettergodkjenning i nettbank, hvor begge godkjenningene gjennomføres i nettbanken.

Fyll inn konto for bankgebyr, og trykk Ok.

mceclip0.png

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Er bankkonto satt opp med regnskapsgodkjente betalinger, vil bruker bli avkrevd BankID ved autorisering. 

Skal betalingene ettergodkjennes i nettbank, vil en påminnelse komme fram etter autorisering.

mceclip1.png

Regnskapsgodkjente betalinger

Bakgrunn:

  • Fra og med 01.06.2021 innfører DSS krav til ettergodkjenning i nettbank på alle integrasjonsavtaler. Kravet gjelder for alle DSS sine samarbeidsbanker. Dette for å ivareta hvitvaskingsloven § 12 og §13 som krever at bankene skal vite hvem (person) som utfører betalinger på vegne av en juridisk enhet.
  • For å imøtekomme lovkravet, uten krav til ettergodkjenning i nettbank, har Spareskillingsbanken bygd løsning for å kunne ta imot betalingsfiler hvor personnummeret til den som autoriserer betalingen hos ERP, ligger vedlagt. En slik betaling kalles Regnskapsgodkjente betalinger (RgB) og krever ikke ettergodkjenning i nettbank.

For å kunne identifisere brukeren hos ERP, må vedkommende verifisere seg med norsk BankID ved autorisering av betalinger. Brukeren som autoriserer må ha korrekt fullmakt på bankkontoen gjennom nettbank bedrift, for at betalingen ikke skal bli avvist av banken.

Løsningen ble produksjonssatt i PowerOffice Go den 28.04.2021

Hvordan fungerer dette i praksis:

  • Bankkontoer med direkte bankintegrasjon
    • Ettergodkjenning i nettbank styres utelukkende av bruker hos ERP. I bankkontoens innstillinger skal du nå finne en boks for «ettergodkjenning i nettbank». Denne boksen er satt aktiv som default. For å kunne sende regnskapsgodkjente betalinger, må denne haken fjernes.
  • Bankkontoer med integrasjon mot Nets remittering
    • Fra og med 01.06.2021 krever banken at også brukere som sender betalinger via Nets direkte remittering, legitimerer seg med BankID. Dette har vi ikke støtte for i Go. Det betyr at betalingstjenesten via Nets direkte remittering ikke fungerer på Spareskillingsbanken sine bankkontoer etter denne datoen.

Fullmakter og integrasjonsavtaler

Den som autoriserer regnskapsgodkjente betalinger fra Go, må ha fullmakt til å gjennomføre betalinger på aktuell bankkonto i banken, for at betalingen ikke skal bli avvist. For banken har det ingen betydning om integrasjonen er satt opp på avtalenummeret til sluttkunden eller til regnskapskontoret. Fullmaktene gjelder på kontonivå, ikke på avtalenivå. Ta kontakt med banken dersom du er usikker på om fullmakter er delegert riktig.

Autorisering av regnskapsgodkjente betalinger via mobil app

  • De som autoriserer regnskapsgodkjente betalinger via mobil app, vil også bli avkrevd BankID ved autorisering.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse