Finans

Hele forsendelsen med betalinger (remitteringsfil) har blitt avvist av Nets

- Sjekk bekreftelse på avtale med Nets.

  • Er avtalen trådt i kraft?
  • Er avtalen registrert med korrekt kundeenhetsid (00105625)?
  • Er tildelt avtaleid registrert korrekt (utbetalingstjeneste) på bankkonto i Go? Kunder som har videreført en remitteringsavtale viser seg å ofte få oppgitt feil avtaleid fra Nets.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse