Regnskap

Tallene fra grafen i resultatregnskapet samsvarer ikke med tallene i rapporten

Sjekk om noen kontoer mangler tilknytning til rapportgruppe. Tallene fra grafen viser alle posterte kostnader, uavhengig om konto er tilknyttet rapportgruppe eller ikke.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse