Finans

Jeg får ingen OCR-filer fra Nets

Sjekk bekreftelse på avtale med Nets.

  • Er avtalen trådt i kraft?
  • Er avtalen registrert med korrekt kundeenhetsid (00105625)?
  • Er tildelt avtaleid registrert korrekt (innbetalingstjeneste) på bankkonto i Go? Kunder som har videreført en OCR-avtale viser seg å ofte få oppgitt feil avtaleid fra Nets.
  • Kan det finnes en annen utløpt klient, der samme bankkontonummer og avtaleid er registrert?

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse