Regnskap

Blank eller delvis manglende visning av pdf ved mottak av inngående faktura/kreditnota

Noen vil kunne oppleve at mottatt faktura/kreditnota kun får en delvis eller blank visning av pdf som bilagsbilde. Dette skyldes at det er benyttet ukjente font-typer i mottatt pdf. PowerOffice benytter en programware som er avhengig av at denne font-angivelsen er kjent for å kunne produsere et korrekt bilde av pdf'en for brukerne.

Kortsiktig løsning på dette er å be leverandøren produsere faktura/kreditnota-pdf med en kjent font-type, slik at den vil være lesbar i Go.

Langsiktig løsning er at PowerOffice for tiden ser etter alternativ programvare som har støtte for flere font-typer som vil redusere dette problemet.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse