Lønn

Rapportering til pensjonstilbyder / FNO rapport

Finans Norge (FNO) har utarbeidet en bransjestandard for pensjonsrapportering. Les mer om den her. Rapporten kan genereres i Go som en xml-fil og sendes til pensjonstilbyder. 

Det er i Go støtte for rapportering der alle ansatte har samme pensjonstilbyder. Noen pensjonstilbydere krever at det skal være fylt ut i feltene adresse, postnummer og sted, og da må denne informasjonen legge på ansattekortet.

Rapporten genereres fra Meny > Innstillinger > Regnskap > Eksport.  Klienten må derfor ha aktivt abonnementet for "Regnskap" for å kunne kjøre denne rapporten.

 For å lage en FNO rapport må oppsettet gjennomgås for lønnsinnstillingene, lønnsartene og ansattekortet.

1. Meny > Innstillinger > Lønnsinnstillinger:

mceclip0.png

Legg inn pensjonsalder og riktig antall timer pr år for din klient. 

Eksempel på beregning timeantall: 1950 timer - (25 feriedager + 9 helligdager) = 1695 timer.

 

 

2. Meny > Innstillinger > Lønnsarter:

Du må ta en gjennomgang av lønnsartene for å sette hvilke lønnsarter som skal være inkludert i rapporten. På lønnsartene har det kommet ett nytt felt, "FNO rapportering". Spesifiser her hvis lønnsarten skal være med på rapporteringen.

mceclip1.png

Periodelønn: Timelønn (lønn knyttet til timer) i perioden inklusive påslag av feriepengeavsetningen. Feriepengeutbetalingen skal ikke rapporteres.

Tilleggslønn: Tilleggslønn ikke knyttet til timer i perioden inklusive påslag av feriepengeavsetningen (provisjon, bonus, tillegg og etterbetalinger). Feriepengeutbetalingen skal ikke rapporteres.

Fastlønnede kommer automatisk med på rapporten med lønn innlagt på arbeidsforholdet. Lønnsarten 100 Fastlønn skal derfor i ha status "ingen"  på FNO-rapportering.

 

Kolonne som viser status for om lønnsartene er med på FNO-rapporteringen kan hentes frem:

mceclip5.png

Kolonnen kan sorteres.

 

3. Meny > Kontakter > Ansatt:

Skal den ansatte være med på FNO rapporten så settes haken på for "inkluder i FNO-pensjonsrapporten".

mceclip0.png

Statuskoder benyttes for å avklare om pensjonsleverandøren kan regulere pensjonsgrunnlaget, melde ut/inn av ordningen:

mceclip2.png

Det rapporteres kun ett arbeidsforhold per ansatt. Har den ansatte flere aktive arbeidsforhold er det kun det arbeidsforholdet som står som "standard" som rapporteres inn.

mceclip2.png

 

 

Rapport:

4. Meny > Innstillinger > Regnskap > Eksport:

mceclip4.png

 

XML fil genereres:mceclip6.png

Filen kan åpnes  i xml visning. Filen kan åpnes i ettertid ved på trykke "fullført" i statuskolonnen. 

Rapporten utelukker ikke ansatte som er i under 20 % stilling / 20 år.

Alle ansatte skal rapporteres i alle perioder, selv om det ikke er noen endringer i lønnsdataene.

 

 

 

Fra 1.1.2021 skal pensjonstilbyder oppgis i a-meldingen dersom du er arbeidsgiver i privat sektor og har tjenestepensjonsavtale.

Denne informasjonen legges inn her:

mceclip0.png

Skatteetaten og NAV vil dele inntekts- og arbeidsforholdsinformasjonen med pensjonsinnretningene. Arbeidsgivere vil etter hvert slippe egen rapportering av inntekts- og arbeidsforhold til pensjonsinnretningene, og pensjonsinnretningene får informasjonen om inntekts- og arbeidsforhold i en standardisert form. 
Sjekk med din pensjonstilbyder for avklaringer om rapportering med FNO rapport.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse