Lønn

Lønnsart

Spørsmål: Lønnsart 196 "Trekk Timer" legger seg til utbetaling
Når lønnslinjen kommer fra timeregistreringen i GO vil denne lønnslinjen automatisk komme opp med minus foran antall, og det genereres ett trekk.

mceclip0.png

NB: Legges denne lønnsarten til manuelt i en lønnskjøring så må antall legges inn med minus foran for å gi trekk.

mceclip1.png

Importeres denne lønnsarten inn til GO Lønn, så må det i importfilen legges til en minus foran antallet for å gi beløp til trekk.

 

Spørsmål: Lønnsart for innrapportering av Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting for langtransportsjåfører?

Go lønn kommer med ett standard oppsett av lønnsarter. Denne lønnsarten er ikke i dette registeret per i dag. Lønnsarten kan settes opp slik for å få rapportert inn antall * sats:

mceclip0.png

Gjelder kostgodtgjørelse til langtransportsjåfører for kjøring innenlands og i utlandet.

Les mer her i veiledningen til a-meldingen: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfri-kostgodtgjorelse-ved-overnatting-for-langtransportsjafor/

  

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse