Lønn

Spørsmål om Arbeidsforhold

Spørsmål: Hvordan kan jeg kontrollere at konvertering av arbeidsforhold er ok FØR jeg godkjenner lønnen?
Vi anbefaler å bestille en A07-avstemmingsinfo fra Altinn for sist innrapporterte periode i gammelt lønnssystem og sammenligne denne med rapporten Arbeidsforhold i Go.

Når du har lagt inn ansatte og arbeidsforhold bør du sende inn kun arbeidsforhold til Altinn. Dette gjør du fra menyen Meny > Ansatte > Altinn > Send inn arbeidsforhold:

mceclip0.png

Da vil du få tilbakemelding dersom det er avvik på det som tidligere er rapportert og Go Lønn. 

 

 

Spørsmål: Jeg får følgende feil på én eller flere ansatte i tilbakemeldingen fra Altinn: "Rapportering mangler: Inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold".
Feilmeldingen oppstår fordi det er avvik mellom arbeidsforholdene som er sendt inn i siste A02- melding fra det forrige lønnssystemet og Go Lønn. Feilmeldingen kommer derfor kun i de tilfeller hvor arbeidsforholdene IKKE er importert via siste A02-melding, men er manuelt registrert i Go Lønn. Vi anbefaler å importere arbeidsforholdene istedenfor å legge dem inn manuelt. Dersom arbeidsforholdene er manuelt registrert i Go Lønn og du får denne feilen, så er det tre mulige løsninger:

  1. Kontroller at virksomhetsnummer som er registrert i det gamle lønnssystemet stemmer overens med virksomhetsnummer som er lagt inn i Go Lønn under Lønnsinnstillinger.
  2. Det er et avvik i opplysninger om arbeidsforhold fra det gamle lønnssystemet og Go Lønn. Kontroller at nøyaktig de samme opplysningene som er meldt inn i siste A-melding fra det gamle lønnssystemet er lagt inn i Go Lønn. Du kan enkelt kontrollere opplysningene ved å bestille en «A07-avstemmingsinformasjon» for siste periode for innlevering av A-melding fra det gamle lønnssystemet og sammenligne med rapporten Arbeidsforhold i Go. Se fanearket «Arbeidsforhold» i fila du mottar fra Altinn.
  3. Sett alle ansatte som «sluttet» med sluttdato siste dag i siste rapporteringsperiode i gammelt lønnssystem og send inn kun ansattopplysninger til Altinn via det gamle lønnssystemet. Deretter registrerer du de ansatte i Go Lønn på riktig virksomhetsnummer (ikke org.nr.) med enten arbeidsforholdsID fra gammelt lønnssystem eller autogenerert arbeidsforholdsID fra Go. 

 

Spørsmål: Hvor finner jeg nærmere forklaring til feilmeldingene i A-meldingen?
Utdypende forklaring på de fleste feilmeldingene finner du i denne oversikten

 

Spørsmål: Hva om jeg har meldt ansatte som «Sluttet» i siste A02-melding i gammelt lønnssystem?
Dersom du har rapportert ansatte med «Sluttdato» i siste A02-melding fra gammelt lønnssystem og sluttoppgjør er utført, så må du enten slette disse inntektsmottakerne i A02-fila før du importerer den i Go, eller du kan opprette disse som ansatt i Go og deretter importere A02-fila i sin helhet. Det anbefales da å sette hake i feltet "Arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert til Altinn" inne på Generelt-fanen på arbeidsforholdet til den ansatte og videre legge disse ansatte i Arkivet etter at importen er foretatt. 

 

Spørsmål: Jeg får følgende feil på én eller flere ansatte i tilbakemeldingen fra Altinn: "Rapportering mangler: Inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold".
Sjekk at ArbeidsforholdID er det samme som ID i gammelt lønnssystem. Ved manuell oppretting av arbeidsforhold i Go blir det automatisk tildelt nye Arbeidsforhold-IDer. Sjekk også at de ansatte er knyttet til rett virksomhet. Dersom du får denne feilmeldingen anbefaler vi at du bestiller en A07-avstemmingsinformasjon etter at arbeidsforholdene er forsøkt sendt inn eller etter at lønna er godkjent for å sjekke at du har fått innrapportert arbeidsforholdene riktig.

 


 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse