Generelt

: Treghet ved mottak av bilag per e-post (14.02.2020)

Vi opplever for tiden treghet ved mottak av bilag i bilagsføringen som kommer inn via e-post. Dette skyldes et problem hos vår underleverandør Sendgrid. EHF er ikke berørt av dette.

Inntil dette er løst vil det gå raskere å laste opp bilagene manuelt via "legg til" knappen:

mceclip0.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse