Lønn

Informasjon fra Skatteetaten - Skattemelding 2019

Følgende informasjon er kommet fra Skatteetaten:

​I år får de fleste lønnstakere og pensjonister en ny skattemelding. Det er gjort store forandringer i både utseende, funksjonalitet og struktur. 

 

Endringer i grunnlaget fører til oppdatert skattemelding fortløpende

Fra 18. mars starter Skatteetaten å sende ut skattemeldingene. Fristen for å gjøre endringer er fremdeles 30. april. I perioden fra skattemeldingen er klar fra til frist for endring lages ny skattemelding hvis tredjepart sender nye eller endrede opplysninger – skattemeldingen oppdateres forløpende. Dette gjelder bare for de skattepliktige som får den nye skattemeldingen.

 

Den skattepliktige blir varslet om nytt grunnlag for skattemeldingen

Hvis den skattepliktige ikke har levert skattemeldingen i perioden før 30. april og arbeidsgiver sender nye opplysninger om for eksempel lønn og inntekter for 2019 i perioden fram til 30.april, vil den skattepliktige blir varslet på SMS og e-post om at skattemeldingen er endret. Når den skattepliktige logger seg inn for å sjekke vil det også være et informasjonsbanner om at skattemeldingen er endret. 

Tidligere har skattemeldingen blitt produsert som et statisk utkast på et bestemt tidspunkt og blitt presentert for skattepliktig. Hvis det ble sendt inn nye opplysninger fra tredjepart etter dette, ble ikke skattemeldingen oppdatert med disse. For de som ikke får ny skattemelding i år, vil det fremdeles være slik.

 

Konsekvens hvis arbeidsgiver sender null-melding og ikke sender ny informasjon med en gang

Vi kjenner til at det er noen arbeidsgivere som sletter/annullerer all informasjon som er sendt inn en måned med en 0-melding før de retter opp med ny informasjon i ny a-melding. I visse tilfeller vet vi også det kan ta opptil flere dager, eller i verste fall uker, før ny, riktig informasjon sendes i ny a-melding. Vær oppmerksom på at hvis arbeidsgivere i perioden 18. mars til 30. april sletter opplysninger for a-meldingsperioder i 2019, så blir den skattepliktige varslet om ny skattemelding. Dersom informasjonen er slettet, kan én eller flere måneder med inntekt mangle i skattemeldingen.

Vår oppfordring er at arbeidsgiver ikke sender 0-meldinger for 2019 i denne perioden. Dersom de er nødt til å gjøre det for å rette opp i feil, så er det svært viktig at de med en gang sender nye, korrekte opplysninger.

 

Hva hvis skattepliktig har levert skattemeldingen?

Hvis den skattepliktige har levert skattemeldingen og det kommer endringer fører ikke det umiddelbart til at det blir laget en ny skattemelding. Skattepliktig får heller ikke noe varsel. Skattemeldingen som opprinnelig er levert anses som den gjeldende. En ny versjonen med oppdatert informasjon vil være synlig nederst i skattemeldingen, og skattepliktig må selv ta stilling om han eller hun skal levere den nye versjonen.

 

Du må alltid varsle den skattepliktige hvis du gjør endringer etter at de har fått skattemeldingen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse