Lønn

Nye kontoer for innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift?

Spørsmål: Enkelte kommuner har fått nye kontoer for innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Hvordan får jeg dette oppdatert i "terminoppgaven til Altinn"?

Ved godkjenning av lønn sendes A02 til Altinn. I tilbakemeldingen fra Altinn, A03, er bankkonto og KID som skal benyttes ved betaling av terminoppgjøret.

mceclip2.png

mceclip1.png

Denne informasjonen fra mottatt A03 legger seg i rapporten "terminoppgjør fra Altinn":

mceclip0.png

 

For terminoppgjør for 2019 ligger derfor de gamle kontoene for lønnskjøringer gjort før 1.1.2020. Er det ny konto fra 1.1.2020, så vil denne kontoen komme på første terminoppgjør for 2020.

All lønn kjørt fra 1.1.2020 vil motta tilbakemelding fra Altinn, A03, med de nye kontonumrene. Kjøres det lønn for 2019 (tidligere år) i 2020 så vil A03 for denne lønnen inneholde de nye kontonumrene.

 

Dette vil også gjelde for overgangen fra 1.11.2020 til ett kontonummer for oppgjør av skatt og arbeidsgiveravgift.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse