Lønn

Arbeidsforhold skal rapporteres på virksomhetsnummer fra 1.1.2020

Skatteetaten melder at fra oktober 2020 avvises a-meldinger uten virksomhetsnummer når du rapporterer ansatte. A-meldinger med arbeidsforhold direkte på juridisk organisasjonsnummer blir avvist. En avvist a-melding er det samme som at den ikke er levert, og du risikerer å få tvangsmulkt.

 

Spørsmål: Arbeidsforhold skal fra 1.1.2020 rapporteres på virksomhetsnummer. Hvordan endrer jeg fra organisasjonsnummer til virksomhetsnummer?

Fra januar 2020 er det obligatorisk å bruke organisasjonsnummer for virksomhet/underenhet (virksomhetsnummer) når du sender a-melding med arbeidsforhold. Les mer om dette på Skatteetaten.no .

Presisering fra Skatteetaten 23.9.2019:

Vi har fått en del henvendelser angående ev. sluttdato på arbeidsforhold som har vært rapportert på hovedenhet (JUR-JUR). Vi har lagt inn noen presiseringer i veiledningen. Det er dette som gjelder:

Hvis man rapporterer alle sine arbeidsforhold på JUR-JUR i måned 1 og på JUR-VIRK i måned 2, skal man IKKE sette sluttdato på JUR-JUR og ny startdato på JUR-VIRK.

En slik endring fra en måned til den neste går greit så lenge man bare har 1 underenhet i Enhetsregisteret (inkl. opphørte). 

Det vil også fungere HVIS man setter sluttdato på JUR-JUR og ny startdato (dagen etter) på JUR-VIRK. Men dette er ikke nødvendig. Skal helst inngås!

 

Endre arbeidsforhold fra juridisk organisasjonsnummer til virksomhetsnummer i GO:

NB: Det er to alternativer for hvordan denne overgangen kan gjøres. Sjekk av A07 for sist innrapporterte måned vil gi deg svar for hvilket alternativ du kan bruke. Bruk av feil alternativ vil medføre feil i rapporteringen din. Se punkt 1 og 2 lengre ned i artikkelen.

Merk! Du må ikke sende inn arbeidsforhold både på virksomhet ( JUR-VIRK) og hovedenhet  (JUR-JUR) i samme måned. Endringen i rapportering fra hovedenhet til underenhet skal skje fra en måned til den neste.

 

Legg til virksomhet med virksomhetsnummer under innstillinger – firmainnstillinger  – virksomheter.

mceclip0.png

NB: At virksomhetsnummer legges til under innstillingene her påvirker ikke arbeidsforhold som er opprettet før dette. Se punkt 1 og 2.

 

1 Hvis alle aktive arbeidsforhold i GO idag innrapporteres på juridisk organisasjonsnummer.

mceclip0.png

Rapporter ferdig lønn for siste måned det er rapportert med JUR-JUR. Det er ikke nødvendig å sette sluttdato på arbeidsforholdet som er registrert mot JUR-JUR hvis alle arbeidsforhold har vært rapportert inn med JUR-JUR. 

Før det kjøres lønn på neste måned endres "virksomhet" inne på alle eksisterende arbeidsforhold til JUR-VIRK:

mceclip1.png

Man skal IKKE sette sluttdato på JUR-JUR og ny startdato på JUR-VIRK.

En slik endring fra en måned til den neste går greit så lenge man bare har 1 underenhet i Enhetsregisteret (inkl. opphørte). 

Det vil også fungere HVIS man setter sluttdato på JUR-JUR og ny startdato (dagen etter) på JUR-VIRK. Men dette er ikke nødvendig. Skal helst unngås!

 

Tips: Skal du korrigere lønn tilbake til periode da lønn ble rapportert inn på juridisk organisasjonsnummer (etter at du har endret rapportering fra juridisk organisasjonsnummer til virksomhetsnummer), så benytt lønnskjøringstypen "korreksjon" da denne kun sender inn inntektsinformasjon registrert i lønnsutkastet. Denne lønnskjøringstypen rapporterer ikke inn arbeidsforhold, men lønnen vil korrigeres mot virksomhetsnummer som du nå har endret til. Anbefaler å endre på arbeidsforholdet til ansatte det skal rapporteres på til organisasjonsnummer. Godkjenn lønn og endre arbeidsforholdet tilbake til virksomhetsnummer.

mceclip2.png

 

2 Dersom du i tidligere har innrapportert på JUR-JUR og JUR-VIRK, og skal endre til virksomhetsnummer i Go:

Hvis man i måned 1 har sine ansatte/arbeidsforhold fordelt på JUR-JUR og JUR-VIRK, så er det ikke bare å endre alle arbeidsforhold til JUR-VIRK og rapporter på måneden etter. Da vil man få F108 for de som var rapportert på JUR-JUR måneden før.

Derfor må man sette sluttdato for ansatte/arbeidsforhold som var rapportert på JUR-JUR og rapportere det i måned 1. Sjekk A07 at alle ansatte som er rapportert med JUR-JUR når har fått sluttdato i måned 1. JUR-VIRK endrer man ikke på.

Når sluttdato er registrert i Altinn kan det inn på arbeidsforholdet til den ansatte endres fra JUR-JUR til JUR-VIRK. Fjern sluttdatoen. Sett startdato på arbeidsforholdene du flytter fra JUR-JUR til  JUR-VIRK til dagen etter du har satt sluttdato på arbeidsforhold som tidligere er oppgitt på JUR-JUR.

Send så inn kun arbeidsforhold fra "Altinnknappen" under "Meny > Kontakter > Ansatte" for å sjekke mot Altinn at alt ok før du kjører første lønn for måned 2. Det er viktig å sende inn for påfølgende måned (ikke samme måned som du avsluttet JUR-JUR).

mceclip4.png

Merk! Du må ikke sende inn arbeidsforhold både på JUR-VIRK og JUR-JUR i samme måned. Endringen i rapportering fra hovedenhet til underenhet skal skje fra en måned til den neste.

Les for øvrig mer om innrapportering av arbeidsforhold og bruk av arbeidsforholdsID i i veiledningen til a-meldingen.

 

Tips: Skal du korrigere lønn tilbake til periode da lønn ble rapportert inn på juridisk organisasjonsnummer (etter at du har endret rapportering fra juridisk organisasjonsnummer til virksomhetsnummer), så benytt lønnskjøringstypen "korreksjon" da denne kun sender inn inntektsinformasjon registrert i lønnsutkastet. Denne lønnskjøringstypen rapporterer ikke inn arbeidsforhold, men lønnen vil korrigeres mot virksomhetsnummer som du nå har endret til. Anbefaler å endre på arbeidsforholdet til ansatte det skal rapporteres på til organisasjonsnummer. Godkjenn lønn og endre arbeidsforholdet tilbake til virksomhetsnummer

 

Spørsmål: Hvor finner jeg riktig virksomhetsnummer, er ikke dét det samme som organisasjonsnummer?
Virksomhetsnummer er ikke det samme som juridisk organisasjonsnummer. Alle bedrifter som har arbeidstakere skal ha et virksomhetsnummer. Er du usikker på om du har et virksomhetsnummer? Sjekk i Brønnøysundregistrene. Har du ikke virksomhetsnummer så må du skaffe deg dette ved å sende "Samordnet registermelding" til Enhetsregisteret. Les mer om dette i Veiledningen til A-ordningen.
 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse