Generelt

: Hvordan PowerOffice sikrer stabil drift ifm. Koronaviruset

Vi har satt i verk en rekke tiltak for å holde oppe servicegraden og produktiviteten samtidig som vi tar et ansvar for de ansatte og deres familier i disse Korona-tider.

For å hindre smitte som kan påvirke selskapet har vi fysisk adskilt personer med redundant kompetanse ved bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid, vi har avlyst alle fysiske møter og reiser, samt at vi legger til rette for at alle ansatte skal få familiekabalen til å gå opp nå som skoler og barnehager er stengt.

Større systemendringer/nye versjoner vil holdes tilbake inntil situasjonen bedrer seg.

Alle våre avdelinger og funksjoner fungerer som normalt, men vi oppfordrer å sende supportspørsmål på epost istedenfor telefon av praktiske årsaker.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse