Lønn

Permittering

Det globale utbruddet av koronaviruset har fått konsekvenser for mange virksomheter. Mange arbeidsgivere blir nå nødt til å permittere ansatte. Informasjon til arbeidsgivere fra nav finner du her her . 

Hvis den ansatte er permittert skal du ikke avslutte arbeidsforholdet, men du skal oppgi permitteringen i a-meldingen, uansett lengde. Informasjonen om permitteringer i arbeidsforhold brukes for å oppdatere Arbeidstaker og arbeidsgiverregisteret. Det brukes blant annet av NAV i deres vurdering av ytelser. Se veiledningen til a-meldingen.

 

Det er viktig at a-meldinger blir levert
Det er viktig at opplysninger om inntekt, permittering og sluttdato på arbeidsforhold blir rapportert i a-meldingen for at ansatte kan søke om sykepenger og dagpenger fra NAV og kravene kan bli behandlet så raskt som mulig. Permittering skal du senest oppgi i a-meldingen for den måneden som permitteringen ble iverksatt.

Registrering av permittering gjøres på arbeidsforholdet til den ansatte:

mceclip0.png

Det er mulig å bare legge inn "fra dato" i "periode" feltet.

Startdato på permitteringen skal være den dagen permitteringen iverksettes. Dette gjelder også dersom den permitterte har ferie eller sykefravær eller er i permisjon. Gjenta startdatoen i hver a-melding så lenge permitteringen varer. Husk å bruke ny permitteringsID dersom den ansatte har vært permittert tidligere. Du skal ikke avslutte arbeidsforholdet, men oppgi permitteringen i a-meldingen.

Informasjonen rapporteres inn med lønnskjøringen eller den kan sendes inn fra Altinn knappen under "ansatte":

mceclip2.png

 

mceclip1.png

Er permitteringen avsluttet og ferdig rapportert inn med a-melding, sett på haken for "permisjon/permittering er avsluttet og ferdig rapportert" slik at permitteringen ikke blir rapportert inn flere gang.

 

Lønnskjøring

Er den ansatte 100% permittert så kan den ansatte utelukkes fra lønnskjøringen ved å sette haken på i "ekskluder aktiv ansatt fra lønnskjøringen". Den ansatte blir da utelukket fra lønn til og med den måneden sluttdatoen er registrert på.

Hvis lønnskjøringen kjøres ut med en utbetalingsdato som er innenfor permisjonsperioden til den ansatte, så kan haken settes på for "juster fast lønn etter permisjons-/permitteringsprosenten". Lønn til utbetaling beregnes da ut fra permitteringsprosenten hvis lønnskjøringsdato er i permisjon/permitteringsperioden.

 

 

Rapport

I rapporten "arbeidsforhold" er det egen kolonne for permisjoner/permittering som kan hentes frem:

mceclip1.png

 

Rapporten kan deles til excel, og vil i excel vises som flere kolonner:

mceclip0.png

 

Rapport med oversikt over innrapporterte permitteringer / permisjoner hentes i Altinn. Hent ut A06 med arbeidsforhold for oversikt.

mceclip0.png

 

 

Ofte stilte Spørsmål:

  • Jeg skal endre permitteringsprosenten for den ansatte hvordan gjør jeg det?

For å endre permitteringsprosent kan prosenten endres på eksisterende permitteringsID. Anbefaler for historikken at den avsluttes med den dato endringen skjedde , for så å opprett en ny permitteringsID med ny permitteringsprosent fra påfølgende dato.

  • Jeg har rapportert feil sluttdato på permitteringen. Hvordan korrigerer jeg?

Sett inn riktig sluttdato og send inn a-melding. Du kan oppgi sluttdato frem i tid hvis datoen er kjent. Du må da gjenta denne i a-meldinger frem til sluttdatoen inntreffer.

  • Kan jeg bruke samme permitterings ID flere gang?

IDen skal ikke gjenbrukes og er tidsuavhengig. Hvis du bruker samme ID flere ganger vil det du tidligere rapporterte bli erstattet med det du senere rapporterer på samme ID.

  • Jeg glemte å rapportere permittering forrige måned. Må jeg rapportere på nytt for forrige måned?

Skatteetaten sier at selv om permitteringen startet i en måned tidligere, kan du rapportere dette i a-meldingen for denne måneden. Dette gjøres ved å oppgi den faktiske startdatoen på permitteringen i denne a-meldingen.

  • Jeg har rapportert permittering på feil person. Hvordan sletter jeg denne?

Permitteringen må ikke fjernes fra arbeidsforholdet om denne allerede er rapportert inn til Altinn. For å slette feilrapportert permittering: Sett sluttdato til samme dato som startdato på feilrapportert permitteringsID, og  permitteringsprosenten settes til 0 prosent. Send inn a-melding. Denne innsendingen tolkes i registeret som en sletting av tidligere innrapportert informasjon.

  •  Jeg skal utbetale lønn til ansatt som er permittert, hva innrapporterer jeg?

Du oppgir det på samme måte som du har gjort tidligere, for eksempel som fastlønn, timelønn eller annen inntekt. Det er ikke en egen beskrivelse for lønn utbetalt under permittering. Se Permittering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse