Generelt

: Endring av lav sats mva til 6%

Som en del av krisetiltakene i forbindelse med korona-pandemien, har stortinget den 31.03.20 vedtatt at lav sats mva reduseres fra 12% til 6%. Dette med virkning fra og med 01.04.20 til og med 31.10.20. Dette skal praktiseres ved at de næringsdrivende skal rapportere med ny prosentsats fra og med 01.04.20. Den 31.03.20 ca kl 18.30 endret PowerOffice mva beregning av følgende mva-koder til 6%, på bilag som heretter bokføres og dateres i perioden 01.04.20 til 31.10.20:

Kode 13: Inngående mva lav sats

Kode 33: Utgående mva lav sats

Kode 88: Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva lav sats

Kode 89: Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva lav sats

Altså, bilag som bokføres med dato 31.03.20 eller tidligere (ev. 01.11.20 eller senere), vil fortsatt beregnes med mva lav sats på 12% etter at PowerOffice har gjort denne endringen. Det er dato på bilaget som vil styre mva-beregningen, ikke tidspunktet det utføres.

Merk: Allerede posterte bilag med dato i perioden 01.04.20 - 31.10.20, vil ikke bli rekalkulert med ny mva sats.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse