Lønn

Tilleggsinformasjon Lønnsarter

 

For å legge inn tilleggsinformasjon på lønnsart for inntjeningsforhold:

Eksempel:  Ved oppretting av lønnsart for skattefri arbeidsinntekt til barn under 13 år skal det oppgis beskrivelse "skattefri arbeidsinntekt barn under 13 år". Se veiledningen til Skatteetaten. 

Eksemplene under er kun for visning av hvordan en lønnsart kan se ut. Denne lønnsarten er ikke spesifisert fult ut, og er ingen fasit og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil bruk av konto og koder. 

mceclip0.png

mceclip1.png

Gjør oppmerksom på at Go ikke sender varsel om arbeidsinntekten overstiger 10.000,-.

 

I tillegg er følgende inntjeningsforhold tilgjengelig:

  • hyre til mannskap på fiske småhvalfangst og selfangstfartøy.
  • lønn ved arbeidsmarkedstiltak.
  • lønn ved konkurs eller stats garanti .

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse