Lønn

Tilleggsinformasjon Lønnsarter

 

For å legge inn tilleggsinformasjon på lønnsart for inntjeningsforhold:

Eksempel:  Ved oppretting av lønnsart for skattefri arbeidsinntekt til barn under 13 år skal det oppgis beskrivelse "skattefri arbeidsinntekt barn under 13 år":

Eksemplene under er kun for visning av hvordan en lønnsart kan se ut. Denne lønnsarten er ikke spesifisert fult ut, og er ingen fasit og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil bruk av konto og koder. 

mceclip2.png

Gjør oppmerksom på at Go ikke sender varsel om arbeidsinntekten overstiger 10.000,-.

 

I tillegg er følgende inntjeningsforhold tilgjengelig:

  • hyre til mannskap på fiske småhvalfangst og selfangstfartøy.
  • lønn ved arbeidsmarkedstiltak.
  • lønn ved konkurs eller stats garanti .

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse