Regnskap

I EHF-visning i bilagsføring, finner jeg originalkopi av leverandørens faktura som vedlegg. Hvorfor vises ikke denne som standardvisning?,

Grunnen til at pdf'en ikke vises som standardvisning, er fordi leverandøren ikke angir at vedlegget som følger med i EHF'en er en pdf-kopi av fakturaen. For at Go skal kunne presentere vedlagt pdf-kopi som standardvisning, må denne være angitt med DocumentDescription = Commercial invoice. Dette må da tas med gjeldende leverandør.

Eksempel på et slikt oppsett ser slik ut for EHF 3.0:

Tag_commercial_invoice.png

Det er likevel mulig å hente fram pdf'en ved å trykke på den nye knappen for endring av fakturavisning for mottatte EHF'er. Den vil da ligge tilgjengelig som et vedlegg. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse