Regnskap

Med ny funksjon for EHF-visning, ser jeg ikke lenger leverandørens vedlagte pdf slik jeg gjorde tidligere

Grunnen til at pdf'en ikke lenger vises som standardvisning, er fordi leverandøren ikke angir at vedlegget som følger med i EHF'en er en pdf-kopi av fakturaen. For at Go skal kunne presentere vedlagt pdf-kopi som standardvisning, må denne være angitt med DocumentDescription = Commercial invoice. Dette må da tas med gjeldende leverandør.

Eksempel på et slikt oppsett ser slik ut for EHF 3.0:

Tag_commercial_invoice.png

Det er likevel mulig å hente fram pdf'en ved å trykke på den nye knappen for endring av fakturavisning for mottatte EHF'er. Den vil da ligge tilgjengelig som et vedlegg. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse